NGUYÊN TẮC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Tại Điều 7 của Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân...

15 liên quan

Tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện...

15 liên quan

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân vào ngày nào?

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân vào ngày nào?

Bạn đọc Nguyễn Thị Mùi (E5 Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội) hỏi: Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại...

15 liên quan

Hội đồng bầu cử quốc gia được thành lập như thế nào?

Hội đồng bầu cử quốc gia được thành lập như thế nào?

Bạn đọc hỏi: Hội đồng bầu cử quốc gia được thành lập như thế nào? Số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức của...

15 liên quan

Hỏi – đáp bầu cử

Hỏi – đáp bầu cử

Hỏi: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền và trách nhiệm như thế nào trong công tác vận động bầu cử?

15 liên quan

Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội

Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội

Bạn đọc hỏi: Trách nhiệm của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp đối với cuộc bầu cử...

15 liên quan

Hội LHPN Hưng Yên đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Hội LHPN Hưng Yên đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đang có nhiều hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại...

15 liên quan

Việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện như thế nào?

Việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện như thế nào?

Câu hỏi: Việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội...

15 liên quan

Hỏi - đáp bầu cử

Hỏi - đáp bầu cử

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử đối...

15 liên quan

Trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ trong cuộc bầu cử Quốc hội

Trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ trong cuộc bầu cử Quốc hội

Bạn đọc hỏi: Trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với cuộc...

15 liên quan

Trường Cao đẳng Luật miền Trung tổ chức Hội thi tìm hiểu về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Trường Cao đẳng Luật miền Trung tổ chức Hội thi tìm hiểu về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Nhằm hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-...

15 liên quan

Trưng bày tủ sách tìm hiểu về Quốc hội và HĐND các cấp

15 liên quan

Một số quy định mới về MTTQ Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Một số quy định mới về MTTQ Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 17/11/2020, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và...

15 liên quan