Sau gần 7 tháng, trường Đại học KHXH&NV Hà Nội đã có Hiệu trưởng

Sau gần 7 tháng, trường Đại học KHXH&NV Hà Nội đã có Hiệu trưởng

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội vừa bổ nhiệm GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng phụ trách, giữ chức...

17 liên quan

Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn có hiệu trưởng mới

Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn có hiệu trưởng mới

Giáo sư (GS), Tiến sĩ (TS) Hoàng Anh Tuấn vừa được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã...

17 liên quan

Bổ nhiệm lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bổ nhiệm lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

GS.TS. Hoàng Anh Tuấn vừa được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,...

17 liên quan

GS.TS Hoàng Anh Tuấn được bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

GS.TS Hoàng Anh Tuấn được bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn đã ký Quyết định số 789/QĐ-ĐHQGHN ngày 29/3/2021 về việc bổ...

17 liên quan

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội có tân Hiệu trưởng

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội có tân Hiệu trưởng

Mới đây, Giám đốc trường Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn đã ký Quyết định số 789/QĐ-ĐHQGHN về việc...

17 liên quan

GS Hoàng Anh Tuấn giữ chức Hiệu trưởng ĐHKHXH&NV Hà Nội

GS Hoàng Anh Tuấn giữ chức Hiệu trưởng ĐHKHXH&NV Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa có quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ...

17 liên quan

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn có hiệu trưởng mới

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn có hiệu trưởng mới

Trước khi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng thì GS.TS Hoàng Anh Tuấn từng giữ chức Phó Hiệu trưởng phụ trách...

17 liên quan

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội có hiệu trưởng mới

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội có hiệu trưởng mới

ĐH Quốc gia Hà Nội vừa bổ nhiệm hiệu trưởng cho ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.

17 liên quan

GS.TS Hoàng Anh Tuấn làm hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn

GS.TS Hoàng Anh Tuấn làm hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn

GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn vừa được bổ nhiệm giữ...

17 liên quan

GS.TS Hoàng Anh Tuấn làm hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn

GS.TS Hoàng Anh Tuấn làm hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định về việc bổ nhiệm GS.TS Hoàng Anh Tuấn,...

17 liên quan

Tân hiệu trưởng Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn là ai?

Tân hiệu trưởng Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn là ai?

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa bổ nhiệm hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ...

17 liên quan