Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội: Thực hiện tốt '5 rõ' trong triển khai nhiệm vụ

Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội: Thực hiện tốt '5 rõ' trong triển khai nhiệm vụ

Theo Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội, trong quý I/2021, Đảng ủy Khối đã tập trung, nghiêm...

18 liên quan

Ninh Bình: Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng quý II

Ninh Bình: Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng quý II

Trong quý II, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình cần phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho cấp ủy...

18 liên quan

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp Bình Dương: Tích cực thực hiện công tác xây dựng Đảng

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp Bình Dương: Tích cực thực hiện công tác xây dựng Đảng

Quý I/2021, Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương đã xét kết nạp 64 đảng viên mới, công...

18 liên quan

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng quý I/2021

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng quý I/2021

Chiều 2/4, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác Tổ chức xây dựng...

18 liên quan

Hà Giang: Ban Tổ chức Tỉnh ủy sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng

Hà Giang: Ban Tổ chức Tỉnh ủy sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng

Trong quý I, ngành tổ chức xây dựng Đảng toàn tỉnh Hà Giang đã bám sát chương trình công tác trọng tâm, cụ...

18 liên quan

Hà Giang tổ chức sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I

Hà Giang tổ chức sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I

Sáng 31/3, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức hội nghị Sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển...

18 liên quan