HẬU GIANG: TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER

HẬU GIANG: TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER

Tiến tới cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngoài công tác tổ chức,...

22 liên quan

Khánh Hòa: Phổ biến tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp

Khánh Hòa: Phổ biến tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp

Mặt trận tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị phổ biến tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và...

22 liên quan

Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

22 liên quan

Bầu cử Quốc hội: Phát huy vai trò của người đại biểu nhân dân

Bầu cử Quốc hội: Phát huy vai trò của người đại biểu nhân dân

Khi thực hiện nhiệm vụ, đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin,...

22 liên quan

BẢO ĐẢM NGUYÊN TẮC DÂN CHỦ, TỰ DO TRONG BẦU CỬ

BẢO ĐẢM NGUYÊN TẮC DÂN CHỦ, TỰ DO TRONG BẦU CỬ

Chương trình đề cập tới 4 nguyên tắc bầu cử ở nước, đó là: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín....

22 liên quan

Báo chí cần tăng thời lượng tin/bài về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Báo chí cần tăng thời lượng tin/bài về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Từ nay đến ngày bầu cử chỉ còn gần 2 tháng, với ý nghĩa quan trọng của công tác tuyên truyền, các cơ quan...

22 liên quan

Các hành vi bị cấm trong vận động bầu cử Quốc hội, HĐND

Các hành vi bị cấm trong vận động bầu cử Quốc hội, HĐND

Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp quy định rõ nguyên tắc và các hành vi bị cấm khi vận...

22 liên quan

Triển lãm ảnh 'Bác Hồ với bầu cử Quốc hội'

Triển lãm ảnh 'Bác Hồ với bầu cử Quốc hội'

Sáng 13/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Giáo dục...

22 liên quan

ĐẮK LẮK TIẾN HÀNH GIÁM SÁT, KIỂM TRA CÔNG TÁC BẦU CỬ

ĐẮK LẮK TIẾN HÀNH GIÁM SÁT, KIỂM TRA CÔNG TÁC BẦU CỬ

Đoàn giám sát của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk vừa tiến hành giám sát đợt...

22 liên quan

Bulgaria bầu cử Quốc hội khóa mới

Bulgaria bầu cử Quốc hội khóa mới

22 liên quan

Quân đoàn 4 kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV

Quân đoàn 4 kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV

Trong hai ngày (1 và 2-4), Ban Chỉ đạo Bầu cử Quân đoàn 4 tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử các đơn...

22 liên quan