Nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam

Nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam

Ngày 17-4, tại BĐBP Hà Tĩnh, Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP chủ trì Hội thảo và tọa đàm Nghị...

23 liên quan

Hà Tĩnh đóng góp nhiều ý kiến vào Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng

Hà Tĩnh đóng góp nhiều ý kiến vào Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng

Đại diện các sở, ban, ngành Hà Tĩnh đã có nhiều ý kiến góp ý xác đáng, mang tính xây dựng cao tại cuộc hội...

23 liên quan

Cần quan tâm chính sách ưu đãi và chế độ đặc thù đối với BĐBP

Cần quan tâm chính sách ưu đãi và chế độ đặc thù đối với BĐBP

Đó là nội dung được nhiều đại biểu đại diện chính quyền địa phương, các ban, ngành đóng góp tại Hội nghị...

23 liên quan

Luôn trăn trở với những khó khăn của đồng bào và sự nghiệp bảo vệ biên giới

Luôn trăn trở với những khó khăn của đồng bào và sự nghiệp bảo vệ biên giới

Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh, nguyên Phó Tư lệnh BĐBP, là đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, từng có nhiều ý...

23 liên quan

Hội thảo và tọa đàm Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam

Hội thảo và tọa đàm Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam

Ngày 15-4, tại Đà Nẵng, Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP chủ trì Hội thảo và tọa đàm Nghị định quy...

23 liên quan

Khảo sát thực tế phục vụ soạn thảo các Nghị định quy định chi tiết Luật Biên phòng Việt Nam

Chiều 14-4, tại Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng (BĐBP thành phố), Thiếu tướng Lê Văn Phúc - Phó Tư lệnh...

23 liên quan

Khảo sát thực tế phục vụ xây dựng Nghị định quy định chi tiết Luật Biên phòng Việt Nam

Khảo sát thực tế phục vụ xây dựng Nghị định quy định chi tiết Luật Biên phòng Việt Nam

Chiều 14-4, tại Đà Nẵng, Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP chủ trì Hội nghị khảo sát thực tế phục...

23 liên quan

Trách nhiệm của Chính phủ trong quản lý nhà nước về Biên phòng

Trách nhiệm của Chính phủ trong quản lý nhà nước về Biên phòng

Chương V, Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) năm 2020 quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức về biên...

23 liên quan

Hội thảo và tọa đàm đóng góp bổ sung Nghị định hướng dẫn Luật Biên phòng Việt Nam

Hội thảo và tọa đàm đóng góp bổ sung Nghị định hướng dẫn Luật Biên phòng Việt Nam

Cụ thể hóa những quy định của Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) và khắc phục những vướng mắc, bất cập trong...

23 liên quan

Xây dựng các nghị định triển khai Luật Biên phòng Việt Nam để đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong giai đoạn mới

Xây dựng các nghị định triển khai Luật Biên phòng Việt Nam để đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong giai đoạn mới

Biên giới quốc gia (BGQG) là 'phên dậu', có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối...

23 liên quan

Chế độ, chính sách đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng trong Luật Biên phòng Việt Nam

Chế độ, chính sách đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng trong Luật Biên phòng Việt Nam

Hoạch định và thực hiện chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực thực thi nhiệm vụ của Nhà nước là một...

23 liên quan

Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả khi đưa Luật Biên phòng vào cuộc sống

Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả khi đưa Luật Biên phòng vào cuộc sống

Ngày 7/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng tổ chức hội thảo và tọa đàm 'Nghị định chi tiết một số...

23 liên quan

Lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện các Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam

Lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện các Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam

Ngày 7-4, tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội thảo và...

23 liên quan

Khảo sát thực tế phục vụ soạn thảo các Nghị định quy định chi tiết Luật Biên phòng Việt Nam

Khảo sát thực tế phục vụ soạn thảo các Nghị định quy định chi tiết Luật Biên phòng Việt Nam

Sáng 7-4, tại Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh (BĐBP thành phố Hồ Chí Minh), Đoàn...

23 liên quan

Phối hợp giữa các bộ, ngành, chính quyền địa phương trong thực thi nhiệm vụ biên phòng

Phối hợp giữa các bộ, ngành, chính quyền địa phương trong thực thi nhiệm vụ biên phòng

Việc xây dựng dự thảo Nghị định nhằm quy định chi tiết các điều khoản Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) về...

23 liên quan

Đồn Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam cho học sinh

Đồn Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam cho học sinh

Sáng 5-4, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh, BĐBP Bình Phước phối hợp với Trường Tiểu học và Trường Trung...

23 liên quan

Quy định của Luật Biên phòng Việt Nam về bảo đảm nguồn nhân lực

Quy định của Luật Biên phòng Việt Nam về bảo đảm nguồn nhân lực

Xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới đặt ra đòi hỏi tất yếu phải bảo đảm nguồn...

23 liên quan