Ngày 7/5, SHB chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019

Ngày 7/5, SHB chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019...

18 liên quan

SHB chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019

SHB chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019...

18 liên quan

Cổ đông SHB vui vì giá cổ phiếu, muốn chia cổ tức nhiều hơn

Cổ đông SHB vui vì giá cổ phiếu, muốn chia cổ tức nhiều hơn

Cổ đông SHB cho biết vui mừng vì cổ phiếu tăng mạnh, từ mức 6.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 1/2020 nay đã lên...

18 liên quan

Vingroup muốn chia gần hết lợi nhuận tích lũy cho cổ đông

Vingroup muốn chia gần hết lợi nhuận tích lũy cho cổ đông

Đến cuối năm 2020, lợi nhuận sau thuế lũy kế hợp nhất của Vingroup là 4.360 tỷ đồng, HĐQT đã thông qua kế...

18 liên quan

'Nghề độc' trên sàn: Đầu tư vào doanh nghiệp này, cổ đông ung dung hưởng lợi bất chấp thị trường

'Nghề độc' trên sàn: Đầu tư vào doanh nghiệp này, cổ đông ung dung hưởng lợi bất chấp thị trường

Tiền thân là một nhà máy y cụ của bộ Y tế tại Thái Nguyên, Meinfa trở thành doanh nghiệp 'đơn thương độc...

18 liên quan

Thấy gì qua chiến lược cổ tức của doanh nghiệp trên sàn chứng khoán?

Thấy gì qua chiến lược cổ tức của doanh nghiệp trên sàn chứng khoán?

Trong số 756 doanh nghiệp từ hai sàn, chỉ có 27 doanh nghiệp - tương đương 3,57% - đạt tỷ suất cổ tức tiền...

18 liên quan

Cổ đông nhỏ làm gì để tự bảo vệ?

Cổ đông nhỏ làm gì để tự bảo vệ?

Ở nhiều nước, không chỉ các cổ đông nhỏ của một doanh nghiệp cùng liên kết lập nhóm với nhau mà còn hình...

18 liên quan