Trung ương Giáo hội chúc mừng ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQVN

Trung ương Giáo hội chúc mừng ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQVN

Sáng 14-4, chư tôn đức Trung ương GHPGVN do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng...

145 liên quan

Bộ máy lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX sau Hội nghị lần thứ tư

Bộ máy lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX sau Hội nghị lần thứ tư

Ngày 12/4, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hiệp thương cử Chủ tịch, bổ sung Ban Thường trực, Đoàn Chủ...

145 liên quan

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

100% đại biểu tham dự đã thống nhất cao hiệp thương cử ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương...

145 liên quan

Hiệp thương cử tân Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Hiệp thương cử tân Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Hội nghị lần thứ tư, UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX đã hiệp thương cử ông Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch UBTƯ MTTQ...

145 liên quan

Biểu quyết cử đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Biểu quyết cử đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Sáng 12/4, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ tư, khóa...

145 liên quan

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Sáng 12-4, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQVN tổ chức hội nghị lần thứ tư, khóa IX, để hiệp thương cử Chủ tịch...

145 liên quan

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Sáng 12-4, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 4, khóa IX để hiệp thương...

145 liên quan

Chân dung Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến

Chân dung Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến

Ngày 12/4 tại Hội nghị lần thứ tư, khóa IX, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hiệp thương cử ông Đỗ Văn...

145 liên quan

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Sáng 12/4, tại Hội nghị lần thứ 4 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư...

145 liên quan

Chân dung tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến

Chân dung tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến

Ngày 12/4, tại Hà Nội, Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ tư, khóa IX đã hiệp thương cử đồng...

145 liên quan

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ tư, khóa IX diễn ra sáng nay (12/4), 100%...

145 liên quan

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ngày 12.4, tại Hội nghị lần thứ 4 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư...

145 liên quan

Khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 12/4, với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ tư UBTƯ MTTQ Việt Nam, khóa...

145 liên quan

Đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ảnh 1
Đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ảnh 2
Đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ảnh 3

Đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 12-4, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ tư,...

145 liên quan

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội: Sẵn sàng đóng góp cho công tác Mặt trận

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội: Sẵn sàng đóng góp cho công tác Mặt trận

Ngày 12/4, tại Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ tư, nói lời chia tay sau 5 năm gắn bó với công tác Mặt...

145 liên quan

Ông Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương...

145 liên quan

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ngày 12/4, tại Hội nghị lần thứ 4 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư...

145 liên quan

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung...

145 liên quan

Tiểu sử tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tiểu sử tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

145 liên quan

Đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ tư, khóa IX hiệp thương cử đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư...

145 liên quan

Đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Ngày 12/4, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ tư, khóa IX để hiệp thương cử Chủ tịch...

145 liên quan

Đồng chí Đỗ Văn Chiến bàn giao nhiệm vụ công tác cho Tân Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến bàn giao nhiệm vụ công tác cho Tân Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

Ngày 8/4, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung...

145 liên quan

Đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 12-4, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ tư, khóa IX để...

145 liên quan

Tân Chủ tịch MTTQ Việt Nam: 'Cán bộ thấu hiểu, gắn bó với dân'

Tân Chủ tịch MTTQ Việt Nam: 'Cán bộ thấu hiểu, gắn bó với dân'

Tân Chủ tịch MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến kêu gọi các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài tích cực...

145 liên quan

Ông Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam
Ông Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam - Ảnh 1
Ông Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam - Ảnh 2
Ông Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam - Ảnh 3

Ông Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thống nhất hiệp thương cử ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban...

145 liên quan

Tiểu sử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến

Tiểu sử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 được hiệp...

145 liên quan

Ông Đỗ Văn Chiến chính thức trở thành Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến chính thức trở thành Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Sáng 12/4, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam...

145 liên quan

Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, vừa được hiệp thương...

145 liên quan

Ông Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thống nhất hiệp thương cử ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban...

145 liên quan

Quá trình công tác của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến

Quá trình công tác của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến

Ông Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962 tại tỉnh Tuyên Quang, dân tộc Sán Dìu. Ông Đỗ Văn Chiến từng đảm nhiệm nhiều...

145 liên quan

Ông Đỗ Văn Chiến trở thành tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến trở thành tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ Tám khóa IX, 100% đại biểu tham dự Hội nghị đã thống nhất cao hiệp...

145 liên quan

Tân Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến

Tân Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến

Ngày 12/4/2021, tại Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ tư, khóa IX đã hiệp thương cử ông Đỗ Văn Chiến, Bí...

145 liên quan

Thảo luận công tác nhân sự của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thảo luận công tác nhân sự của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Sáng 12-4, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ...

145 liên quan

Ông Đỗ Văn Chiến chính thức trở thành Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Ông Đỗ Văn Chiến chính thức trở thành Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Ảnh 1
Ông Đỗ Văn Chiến chính thức trở thành Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Ảnh 2
Ông Đỗ Văn Chiến chính thức trở thành Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Ảnh 3

Ông Đỗ Văn Chiến chính thức trở thành Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Với 100% phiếu tán thành, ông Đỗ Văn Chiến chính thức trở thành Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam...

145 liên quan

Hội nghị Đoàn chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam

Hội nghị Đoàn chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam

145 liên quan

Chân dung tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến

Chân dung tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung...

145 liên quan

Ông Trần Thanh Mẫn, ông Hầu A Lềnh rời ghế ở Mặt trận Tổ quốc

Ông Trần Thanh Mẫn, ông Hầu A Lềnh rời ghế ở Mặt trận Tổ quốc

Ông Trần Thanh Mẫn, ông Hầu A Lềnh chính thức rời ghế tại MTTQ Việt Nam. Ủy ban Trung ương MTTQ có thêm 8...

145 liên quan

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam
Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam - Ảnh 1
Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam - Ảnh 2
Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam - Ảnh 3

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Ngày 12/4, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ tư, khóa IX để hiệp thương cử Chủ tịch...

145 liên quan

Hội nghị lần thứ 8 Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thảo luận về công tác nhân sự

Hội nghị lần thứ 8 Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thảo luận về công tác nhân sự

Tại hội nghị, 100% các cụ, các vị, các đồng chí có mặt đã thống nhất bằng hình thức giơ tay biểu quyết giới...

145 liên quan

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ngày 12-4, ông Đỗ Văn Chiến được hiệp thương, cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thay ông...

145 liên quan

Ông Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến được Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban...

145 liên quan

Đồng chí Đỗ Văn Chiến được giới thiệu giữ cương vị mới

Đồng chí Đỗ Văn Chiến được giới thiệu giữ cương vị mới

Sáng 12/4, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ tám (Khóa IX), cho ý kiến...

145 liên quan

Giới thiệu ông Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch MTTQ VN

Giới thiệu ông Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch MTTQ VN

Có tám đại diện các Tổ chức thành viên và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh được giới thiệu tham gia...

145 liên quan

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và...

145 liên quan

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến

Ngày 12/4, Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ tư, khóa IX đã hiệp thương cử ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung...

145 liên quan

Ông Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Sau khi được giới thiệu tham gia Đoàn Chủ tịch, ông Đỗ Văn Chiến được hội nghị hiệp thương cử giữ chức Chủ...

145 liên quan

Ông Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam

Ông Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thống nhất hiệp thương cử ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban...

145 liên quan

Giới thiệu 3 nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Giới thiệu 3 nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Trong 3 nhân sự được giới thiệu tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Chính trị đã...

145 liên quan

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tán thành ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tán thành ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban

Sáng 12-4, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ tám (Khóa IX)...

145 liên quan

Hội nghị lần thứ tám Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX

Hội nghị lần thứ tám Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX

Sáng 12/4, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ tám (Khóa IX) thảo luận,...

145 liên quan

Giới thiệu ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Giới thiệu ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Bộ Chính trị giới thiệu ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam giữ chức...

145 liên quan

Hiệp thương thay Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Hiệp thương thay Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Hội nghị cũng sẽ cử bổ sung, thay thế nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương...

145 liên quan

Bộ Chính trị giới thiệu ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Bộ Chính trị giới thiệu ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Bộ Chính trị đã đồng ý giới thiệu ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thay người tiền...

145 liên quan

Bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Ủy ban Dân tộc (UBDT) vừa tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ công tác giữa đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư...

145 liên quan

Chân dung 4 Ủy viên Bộ Chính trị vừa được phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIII
Chân dung 4 Ủy viên Bộ Chính trị vừa được phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIII - Ảnh 1
Chân dung 4 Ủy viên Bộ Chính trị vừa được phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIII - Ảnh 2
Chân dung 4 Ủy viên Bộ Chính trị vừa được phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIII - Ảnh 3

Chân dung 4 Ủy viên Bộ Chính trị vừa được phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIII

Các Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai, Trần Cẩm Tú, Phan Đình Trạc, Nguyễn Hòa Bình đã được Bộ Chính trị...

145 liên quan

Bàn giao nhiệm vụ công tác Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Bàn giao nhiệm vụ công tác Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Sáng ngày 9/4/2021, lễ bàn giao nhiệm vụ công tác Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) giữa ông Đỗ...

145 liên quan

Phân công 4 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư

Phân công 4 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư

Bộ Chính trị đã thống nhất phân công bốn Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII...

145 liên quan

Hoàn tất kiện toàn bộ máy Chính phủ

Hoàn tất kiện toàn bộ máy Chính phủ

Bộ máy Chính phủ sau khi được kiện toàn có 28 người, trong đó 15 người mới. Trong Chính phủ có 4 Ủy viên Bộ...

145 liên quan

Nhân sự mới Ban Tổ chức và Ban Dân vận Trung ương

Nhân sự mới Ban Tổ chức và Ban Dân vận Trung ương

Tân Bí thư Trung ương Đảng Bùi Thị Minh Hoài được phân công làm Trưởng ban Dân vận Trung ương.

145 liên quan

Quốc hội phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia

Quốc hội phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia

Với 449 đại biểu tán thành bằng 93,54%, Quốc hội đã phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu...

145 liên quan

Ông Hầu A Lềnh giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Ông Hầu A Lềnh giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Sáng này 8/4, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Hầu A Lềnh làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thay cho...

145 liên quan

Quốc hội miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành

Quốc hội miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành

Với 454 đại biểu tán thành, bằng 94,54%, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tưởng Chính phủ đối với ông...

145 liên quan

Trình miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành

Trình miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ… có...

145 liên quan

Trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm một phó thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành

Trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm một phó thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành

Trong danh sách nhân sự được trình để miễn nhiệm có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng...

145 liên quan

Thủ tướng trình Quốc hội miễn nhiệm 13 thành viên Chính phủ

Thủ tướng trình Quốc hội miễn nhiệm 13 thành viên Chính phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12...

145 liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình miễn nhiệm 13 thành viên Chính phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình miễn nhiệm 13 thành viên Chính phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng 7/4 trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm một số phó thủ tướng, bộ trưởng,...

145 liên quan

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Ngày 6-4, tại Hà Nội, Ðảng đoàn MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công...

145 liên quan

Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Ngày 6-4, tại Hà Nội, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ...

145 liên quan

Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự

Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự

Ngày 6-4, tại Hà Nội, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ...

145 liên quan

Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến

Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến

Ngày 6/4/2021, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính...

145 liên quan

Đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Ngày 6/4, tại Hà Nội, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công...

145 liên quan