Phát triển toàn diện ngành Giao thông vận tải

Phát triển toàn diện ngành Giao thông vận tải

Trên cơ sở phát huy, kế thừa những kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế, Bộ Giao thông vận tải...

13 liên quan

Cách nào đột phá hạ tầng giao thông 10 năm tới?

Cách nào đột phá hạ tầng giao thông 10 năm tới?

Để hạ tầng giao thông đột phá trong 10 năm tới, điều kiện bắt buộc là phải tăng thêm nguồn lực đầu tư cho...

13 liên quan

Tập trung xây dựng quy hoạch ngành GTVT chất lượng tốt nhất

Tập trung xây dựng quy hoạch ngành GTVT chất lượng tốt nhất

Tập trung xây dựng, đảm bảo tiến độ, chất lượng quy hoạch là chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại Hội...

13 liên quan

Nguồn lực nào cho xây dựng 5.000 km đường cao tốc?

Nguồn lực nào cho xây dựng 5.000 km đường cao tốc?

Bên cạnh cơ chế bố trí trước nguồn vốn để giải phóng mặt bằng, Quy hoạch lần này cũng đưa ra cơ chế chia sẻ...

13 liên quan

Những đột phá mới quy hoạch đường bộ: Huy động nguồn lực cách nào?

Những đột phá mới quy hoạch đường bộ: Huy động nguồn lực cách nào?

Bộ GTVT xác định cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực trong và ngoài nước...

13 liên quan

Những đột phá mới quy hoạch đường bộ: Mở đường kết nối cảng biển

Những đột phá mới quy hoạch đường bộ: Mở đường kết nối cảng biển

Bộ GTVT xác định chuẩn hóa mạng lưới quốc lộ, nâng cấp đường địa phương đảm bảo tính kết nối giữa các...

13 liên quan