Ông Hồ Đức Phớc giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ông Hồ Đức Phớc giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính

Nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính.

13 liên quan

Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc: Tập trung phát triển bền vững nguồn lực tài chính quốc gia

Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc: Tập trung phát triển bền vững nguồn lực tài chính quốc gia

Ngày 8/4, Quốc hội bỏ phiếu tán thành phê chuẩn ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Kiểm...

13 liên quan

Ông Hồ Đức Phớc được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ông Hồ Đức Phớc được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính

Sáng ngày 8/4/2021, với 455/459 đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn...

13 liên quan

Ông Hồ Đức Phớc làm bộ trưởng Bộ Tài chính

Ông Hồ Đức Phớc làm bộ trưởng Bộ Tài chính

Nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc vừa được bổ nhiệm giữ chức bộ trưởng Bộ Tài chính, thay ông Đinh...

13 liên quan

Trình Quốc hội xem xét phê chuẩn ông Hồ Đức Phớc giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính

Trình Quốc hội xem xét phê chuẩn ông Hồ Đức Phớc giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chiều ngày 7/4/2021, ông Hồ Đức Phớc, nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh...

13 liên quan

8 chữ ông Hồ Đức Phớc gửi người kế nhiệm

8 chữ ông Hồ Đức Phớc gửi người kế nhiệm

'Độc lập, liêm chính, khách quan, chuyên nghiệp - đó là những điều cần có để hoàn thành nhiệm vụ', nguyên...

13 liên quan