Tổng Thư ký Liên hợp quốc gửi điện chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Tổng Thư ký Liên hợp quốc gửi điện chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Lãnh đạo nhiều nước, lãnh đạo cơ quan Quốc hội nhiều nước đã gửi thư, điện mừng các tân lãnh đạo Việt Nam.

17 liên quan

Điện mừng

* Nhân dịp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt...

17 liên quan

Điện mừng lãnh đạo cấp cao Việt Nam

Điện mừng lãnh đạo cấp cao Việt Nam

Nhân dịp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Thư...

17 liên quan

Lãnh đạo các nước gửi điện chúc mừng lãnh đạo cấp cao Việt Nam

Lãnh đạo các nước gửi điện chúc mừng lãnh đạo cấp cao Việt Nam

Nhân dịp Quốc hội bầu và phê chuẩn bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Nhà nước và Quốc hội, lãnh đạo các nước...

17 liên quan

Điện mừng lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội Việt Nam

Điện mừng lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội Việt Nam

Nhân dịp Quốc hội bầu và phê chuẩn bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo...

17 liên quan

Các nước gửi điện chúc mừng lãnh đạo cấp cao nước ta

Nhân dịp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Quốc vương Vương quốc...

17 liên quan

Lãnh đạo các nước gửi điện chúc mừng lãnh đạo nước ta

Lãnh đạo các nước gửi điện chúc mừng lãnh đạo nước ta

Nhân dịp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc...

17 liên quan

Điện chúc mừng lãnh đạo cấp cao nước ta

Điện chúc mừng lãnh đạo cấp cao nước ta

* Nhân dịp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Quốc vương...

17 liên quan

Lãnh đạo các nước tiếp tục gửi điện mừng tới lãnh đạo Việt Nam

Lãnh đạo các nước tiếp tục gửi điện mừng tới lãnh đạo Việt Nam

Lãnh đạo các nước Thái Lan, Mexico, Bolivia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, Cộng hòa Argentina đã gửi...

17 liên quan

Lãnh đạo các nước tiếp tục gửi điện chúc mừng lãnh đạo Việt Nam

Lãnh đạo các nước tiếp tục gửi điện chúc mừng lãnh đạo Việt Nam

Lãnh đạo các nước gửi điện chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch...

17 liên quan

Lãnh đạo các nước gửi điện chúc mừng lãnh đạo nước ta

Lãnh đạo các nước gửi điện chúc mừng lãnh đạo nước ta

Nhân dịp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc...

17 liên quan

Các nước gửi điện, thư chúc mừng lãnh đạo cấp cao nước ta

Nhân dịp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch nước CH Cu-ba...

17 liên quan

Tổng thống UAE gửi điện chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Tổng thống UAE gửi điện chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Ngày 7/4, Tổng thống Nhà nước UAE Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan đã gửi điện chúc mừng Chủ tịch nước...

17 liên quan

Tổng thống Biden chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Tổng thống Biden chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Nhân dịp ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch nước, Tổng thống Mỹ Joe Biden và một số lãnh đạo...

17 liên quan

Tổng thống UAE gửi điện chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Tổng thống UAE gửi điện chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Nhân dịp Việt Nam bầu các lãnh đạo mới, ngày 7/4, Tổng thống Nhà nước Các tiểu vương quốc Arab thống nhất...

17 liên quan