Tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho 3 học sinh cứu người đuối nước

Tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho 3 học sinh cứu người đuối nước

Ngày 12/4, Thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn Quảng Trị tổ chức trao tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng...

11 liên quan

Ba học sinh lao ra biển cứu người được tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm'

Ba học sinh lao ra biển cứu người được tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm'

Ba học sinh ở Quảng Trị được Trung ương Đoàn trao tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' vì có hành động dũng...

11 liên quan

Trao huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho 3 em cứu người đuối nước

Trao huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho 3 em cứu người đuối nước

3 em học sinh đã dũng cảm cứu người đuối nước được Trung ương Đoàn trao tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm'.

11 liên quan

Tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho 3 học sinh cứu người bị đuối nước

Tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho 3 học sinh cứu người bị đuối nước

Tỉnh Đoàn Quảng Trị đã tổ chức trao tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' của T.Ư Đoàn cho 3 học sinh đã có...

11 liên quan

Khen thưởng 3 học sinh lớp 8 dũng cảm cứu nhóm học sinh bị đuổi nước

Khen thưởng 3 học sinh lớp 8 dũng cảm cứu nhóm học sinh bị đuổi nước

Thấy nhóm người bị đuối nước, 3 em học sinh lớp 8 trường Gio Hải đã không quản ngại nguy hiểm lao xuống cứu...

11 liên quan