Ông Nguyễn Thanh Nghị là Bộ trưởng trẻ nhất của Chính phủ mới

Ông Nguyễn Thanh Nghị là Bộ trưởng trẻ nhất của Chính phủ mới

Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ban cán sự...

26 liên quan

QUỐC HỘI NGHE TRÌNH BÀY DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN BỔ NHIỆM MỘT SỐ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ TRƯỞNG VÀ THÀNH VIÊN KHÁC CỦA CHÍNH PHỦ

QUỐC HỘI NGHE TRÌNH BÀY DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN BỔ NHIỆM MỘT SỐ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BỘ TRƯỞNG VÀ THÀNH VIÊN KHÁC CỦA CHÍNH PHỦ

Sáng 08/4/2021, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường...

26 liên quan

Ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Sáng 8/4, Ông Nguyễn Thanh Nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Bộ trưởng Bộ...

26 liên quan

Chính phủ có thêm 14 thành viên mới

Chính phủ có thêm 14 thành viên mới

Sáng 8/4, với 455/459 đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn...

26 liên quan

Chân dung Bộ trưởng nữ duy nhất trong Chính phủ vừa được kiện toàn

Chân dung Bộ trưởng nữ duy nhất trong Chính phủ vừa được kiện toàn

Tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà là nữ Bộ trưởng duy nhất trong Chính phủ kiện toàn vừa được Quốc...

26 liên quan

Chân dung nữ Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Chân dung nữ Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Ngày 8/4, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành . Bà Phạm Thị Thanh Trà...

26 liên quan

Nữ bộ trưởng duy nhất vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm

Nữ bộ trưởng duy nhất vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm

Trong 12 bộ trưởng, trưởng ngành vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chỉ có một nhân sự nữ là Bộ trưởng...

26 liên quan

14 thành viên Chính phủ mới ra mắt
14 thành viên Chính phủ mới ra mắt - Ảnh 1
14 thành viên Chính phủ mới ra mắt - Ảnh 2
14 thành viên Chính phủ mới ra mắt - Ảnh 3

14 thành viên Chính phủ mới ra mắt

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 14 thành viên Chính phủ, gồm 2 phó thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành. Các...

26 liên quan

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị là thành viên trẻ nhất trong Chính phủ

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị là thành viên trẻ nhất trong Chính phủ

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang....

26 liên quan

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành

26 liên quan

Ông Nguyễn Thanh Nghị là Bộ trưởng trẻ nhất của Chính phủ sau kiện toàn

Ông Nguyễn Thanh Nghị là Bộ trưởng trẻ nhất của Chính phủ sau kiện toàn

Ông Nguyễn Thanh Nghị, 45 tuổi, vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

26 liên quan

Kết quả kiểm phiếu phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng

Kết quả kiểm phiếu phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng

Theo kết quả kiểm phiếu được công bố tại Quốc hội, các thành viên Chính phủ được Quốc hội phê chuẩn làm Phó...

26 liên quan

Phê chuẩn bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

Phê chuẩn bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

Quốc hội sáng nay đã thông qua Nghị quyết về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng...

26 liên quan

Bà Phạm Thị Thanh Trà là nữ Bộ trưởng duy nhất vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm

Bà Phạm Thị Thanh Trà là nữ Bộ trưởng duy nhất vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm

Bà Phạm Thị Thanh Trà trở thành nữ Bộ trưởng duy nhất vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm trong số 12 Bộ...

26 liên quan