Đề án Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn - Sa Huỳnh: Dừng hay tiếp tục?

Đề án Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn - Sa Huỳnh: Dừng hay tiếp tục?

Mới đây, tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ muốn dừng đề án Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu Lý Sơn - Sa Huỳnh vì...

11 liên quan

Không rõ ràng

Không rõ ràng

Quảng Ngãi muốn hủy dự án Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn – Sa Huỳnh vì cho rằng hiệu quả kinh tế xã hội...

11 liên quan

Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh: Nguy cơ 'chết yểu'

Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh: Nguy cơ 'chết yểu'

Sau hơn 5 năm triển khai với bao kỳ vọng, nay UBND tỉnh Quảng Ngãi muốn rút đề án Công viên địa chất Lý Sơn...

11 liên quan

Đã chi 22 tỉ, Quảng Ngãi muốn dừng đề án công viên địa chất toàn cầu

Đã chi 22 tỉ, Quảng Ngãi muốn dừng đề án công viên địa chất toàn cầu

Trước thông tin tỉnh Quảng Ngãi sẽ dừng thực hiện Đề án Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn – Sa Huỳnh, ông...

11 liên quan

Xem xét dừng đề án Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh

Xem xét dừng đề án Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh

Đề án Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh đã tiêu tốn khoảng 22 tỷ đồng ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi....

11 liên quan

Quảng Ngãi: Xem xét dừng công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn – Sa Huỳnh

Quảng Ngãi: Xem xét dừng công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn – Sa Huỳnh

Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn – Sa Huỳnh đã tiêu tốn kinh phí khoảng 20 tỉ đồng.

11 liên quan