Những thách thức nào đang chờ tân Bộ trưởng Bộ Xây dựng?

Những thách thức nào đang chờ tân Bộ trưởng Bộ Xây dựng?

Ngành xây dựng đang trên đà phát triển, đồng nghĩa với nhiều thách thức cho vị tổng tư lệnh mới được bổ...

38 liên quan

Quá trình công tác của tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Quá trình công tác của tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên, 56 tuổi, được Quốc hội khóa XIV phê chuẩn bổ nhiệm...

38 liên quan

Kỳ vọng với các tân bộ trưởng khối kinh tế

Kỳ vọng với các tân bộ trưởng khối kinh tế

Các đại biểu Quốc hội kỳ vọng nhóm tân bộ trưởng khối kinh tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, tạo...

38 liên quan

Chân dung ông Bùi Thanh Sơn - tân Bộ trưởng bộ Ngoại giao

Chân dung ông Bùi Thanh Sơn - tân Bộ trưởng bộ Ngoại giao

Ông Bùi Thanh Sơn vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2016 – 2021.

38 liên quan

Chân dung ông Nguyễn Hồng Diên - tân Bộ trưởng bộ Công Thương

Chân dung ông Nguyễn Hồng Diên - tân Bộ trưởng bộ Công Thương

Ông Nguyễn Hồng Diên vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016 – 2021.

38 liên quan

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng giữ chức Bộ trưởng...

38 liên quan

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương,...

38 liên quan

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Trước khi được bổ nhiệm là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ngày 24/9/2020, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm bà...

38 liên quan

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Sáng 8/4, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã phê chuẩn, bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Sơn giữ chức Bộ trưởng...

38 liên quan

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT kế nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ GD-ĐT kế nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ

PGS-TS Nguyễn Kim Sơn, 55 tuổi, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, vừa được Quốc...

38 liên quan

Chân dung ông Nguyễn Thanh Nghị - tân Bộ trưởng bộ Xây dựng

Chân dung ông Nguyễn Thanh Nghị - tân Bộ trưởng bộ Xây dựng

Ông Nguyễn Thanh Nghị vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng bộ Xây dựng theo đề nghị của Thủ...

38 liên quan

Chân dung bà Phạm Thị Thanh Trà - tân Bộ trưởng bộ Nội vụ

Chân dung bà Phạm Thị Thanh Trà - tân Bộ trưởng bộ Nội vụ

Bà Phạm Thị Thanh Trà vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

38 liên quan

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, vừa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

38 liên quan

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Ông Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, vừa được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ bộ...

38 liên quan

Chân dung ông Nguyễn Văn Hùng - tân Bộ trưởng bộ VH,TT&DL

Chân dung ông Nguyễn Văn Hùng - tân Bộ trưởng bộ VH,TT&DL

Ông Nguyễn Văn Hùng vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch...

38 liên quan