Thư chúc mừng

19 liên quan

Lãnh đạo các quốc gia tiếp tục gửi điện, thư chúc mừng lãnh đạo nước ta

Lãnh đạo các quốc gia tiếp tục gửi điện, thư chúc mừng lãnh đạo nước ta

Nhân dịp Quốc hội bầu và phê chuẩn bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Nhà nước và Quốc hội, lãnh đạo các nước...

19 liên quan

Các nước gửi điện, thư chúc mừng lãnh đạo cấp cao nước ta

Nhân dịp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Nhà vua Bỉ Phi-líp Đờ...

19 liên quan

Lãnh đạo các nước gửi điện, thư chúc mừng lãnh đạo cấp cao nước ta

Lãnh đạo các nước gửi điện, thư chúc mừng lãnh đạo cấp cao nước ta

Nhân dịp Quốc hội bầu và phê chuẩn bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Nhà nước và Quốc hội, lãnh đạo các nước...

19 liên quan

Các nước, tổ chức quốc tế gửi điện chúc mừng lãnh đạo cấp cao nước ta

Nhân dịp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Tổng Thư ký Liên hợp quốc...

19 liên quan

Các nước gửi điện, thư chúc mừng lãnh đạo cấp cao Việt Nam

Các nước gửi điện, thư chúc mừng lãnh đạo cấp cao Việt Nam

Nhân dịp ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước và ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng...

19 liên quan

Các nước gửi điện, thư chúc mừng lãnh đạo cấp cao nước ta

Nhân dịp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Nhà vua Hà Lan Uy-lem...

19 liên quan

Điện mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính

Điện mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính

Nhân dịp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ...

19 liên quan

Lãnh đạo các nước chúc mừng Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ

Lãnh đạo các nước chúc mừng Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ

Nhân dịp Quốc hội bầu và phê chuẩn bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo các nước...

19 liên quan

Lãnh đạo các nước gửi điện chúc mừng lãnh đạo Việt Nam

Lãnh đạo các nước gửi điện chúc mừng lãnh đạo Việt Nam

Nhân dịp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch nước; đồng chí Phạm Minh Chính được bầu giữ...

19 liên quan

Lãnh đạo các nước tiếp tục gửi điện, thư chúc mừng lãnh đạo nước ta

Nhân dịp Quốc hội bầu các chức danh lãnh đạo Nhà nước và Quốc hội, lãnh đạo các nước tiếp tục gửi điện, thư...

19 liên quan

Các nước gửi điện chúc mừng Việt Nam

Nhân dịp Quốc hội Việt Nam bầu các chức danh lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Lãnh đạo các nước đã...

19 liên quan

Các nước gửi điện, thư chúc mừng lãnh đạo cấp cao nước ta

Nhân dịp Quốc hội bầu các chức danh lãnh đạo Nhà nước ta, lãnh đạo các nước đã gửi điện, thư chúc mừng.

19 liên quan

Điện, Thư chúc mừng Lãnh đạo cấp cao Việt Nam

Điện, Thư chúc mừng Lãnh đạo cấp cao Việt Nam

Nhân dịp Quốc hội bầu các chức danh lãnh đạo Nhà nước và Quốc hội, lãnh đạo các nước tiếp tục gửi Điện, Thư...

19 liên quan

Lãnh đạo các nước gửi thư, điện chúc mừng lãnh đạo Việt Nam

Lãnh đạo các nước gửi thư, điện chúc mừng lãnh đạo Việt Nam

Nhân dịp Quốc hội Việt Nam bầu các chức danh lãnh đạo Nhà nước và Quốc hội, lãnh đạo các nước đã gửi thư,...

19 liên quan

Lãnh đạo các nước tiếp tục gửi điện, thư chúc mừng lãnh đạo nước ta

Nhân dịp Quốc hội bầu các chức danh lãnh đạo Nhà nước và Quốc hội, lãnh đạo các nước tiếp tục gửi điện, thư...

19 liên quan

Lãnh đạo các nước gửi điện, thư chúc mừng lãnh đạo Việt Nam vừa được Quốc hội bầu

Lãnh đạo các nước gửi điện, thư chúc mừng lãnh đạo Việt Nam vừa được Quốc hội bầu

Nhân dịp Quốc hội bầu các chức danh lãnh đạo Nhà nước và Quốc hội, lãnh đạo các nước đã gửi thư, điện chúc...

19 liên quan

Lãnh đạo các nước gửi thư, điện chúc mừng lãnh đạo Việt Nam

Lãnh đạo các nước gửi thư, điện chúc mừng lãnh đạo Việt Nam

Lãnh đạo các nước đã gửi thư, điện chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh...

19 liên quan