Công an xác minh các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, Giám đốc BV Tim Hà Nội nói gì?

Công an xác minh các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, Giám đốc BV Tim Hà Nội nói gì?

Cơ quan Công an đang làm việc với Bệnh viện Tim Hà Nội để xác minh các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế.

8 liên quan

'Cơ quan công an đang lấy tài liệu tại BV Tim Hà Nội và chưa có kết luận'

'Cơ quan công an đang lấy tài liệu tại BV Tim Hà Nội và chưa có kết luận'

Cơ quan công an đã làm việc với Bệnh viện Tim Hà Nội, yêu cầu cung cấp tài liệu để xác minh vụ việc liên...

8 liên quan

Công an xác minh các gói thầu mua sắm thiết bị: Giám đốc BV Tim Hà Nội nói gì?

Công an xác minh các gói thầu mua sắm thiết bị: Giám đốc BV Tim Hà Nội nói gì?

Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội thông tin nhanh về vụ Bộ Công an đang xác minh các gói thầu mua sắm thiết bị...

8 liên quan

Bộ Công an xác minh gói thầu mua sắm thiết bị ở BV Tim Hà Nội

Bộ Công an xác minh gói thầu mua sắm thiết bị ở BV Tim Hà Nội

Cơ quan điều tra, Bộ Công an làm việc với Bệnh viện (BV) Tim Hà Nội liên quan đến việc thực hiện các gói...

8 liên quan

Công an đang xác minh các gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại BV Tim Hà Nội

Công an đang xác minh các gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại BV Tim Hà Nội

Đại diện Sở Y tế xác nhận, cơ quan công an đã làm việc với Bệnh viện Tim Hà Nội để xác minh vụ việc liên...

8 liên quan