Gỡ vướng để điện ảnh Việt cất cánh

Gỡ vướng để điện ảnh Việt cất cánh

Hành lang pháp lý vững chắc sẽ góp phần đưa điện ảnh Việt phát triển thành một ngành công nghiệp văn hóa...

15 liên quan

CẦN CHÍNH SÁCH HỢP LÝ THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, TẠO ĐIỀU KIỆN CHO DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO ĐIỆN ẢNH

CẦN CHÍNH SÁCH HỢP LÝ THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, TẠO ĐIỀU KIỆN CHO DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO ĐIỆN ẢNH

Tại Hội nghị tham vấn chuyên gia về góp ý xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi) do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục,...

15 liên quan

Tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển công nghiệp điện ảnh

Tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển công nghiệp điện ảnh

Nhằm tạo hành lang pháp lý phát triển công nghiệp điện ảnh, tháo gỡ vướng mắc, đưa điện ảnh thực sự trở...

15 liên quan

QUY ĐỊNH VỀ LƯU CHIỂU, LƯU TRỮ PHIM TRONG LUẬT ĐIỆN ẢNH (SỬA ĐỔI) PHẢI PHÙ HỢP VỚI THỰC TIỄN

QUY ĐỊNH VỀ LƯU CHIỂU, LƯU TRỮ PHIM TRONG LUẬT ĐIỆN ẢNH (SỬA ĐỔI) PHẢI PHÙ HỢP VỚI THỰC TIỄN

Công tác lưu chiểu, lưu trữ có vai trò quan trọng trong hoạt động của ngành điện ảnh. Để nâng cao hiệu quả...

15 liên quan

CẦN QUY ĐỊNH RÕ THÀNH PHẦN, TIÊU CHUẨN, CHẤT LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG DUYỆT PHIM

CẦN QUY ĐỊNH RÕ THÀNH PHẦN, TIÊU CHUẨN, CHẤT LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG DUYỆT PHIM

Cho ý kiến tại Hội nghị tham vấn chuyên gia về góp ý xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi) do Ủy ban Văn hóa,...

15 liên quan

CẦN QUY ĐỊNH CỤ THỂ, CHẶT CHẼ VỀ QUẢN LÝ, PHÁT HÀNH, PHỔ BIẾN PHIM TRÊN MẠNG INTERNET

Cần quy định cụ thể, chặt chẽ về quản lý, phát hành, phổ biến phim trên mạng Internet là kiến nghị của ông...

15 liên quan

Thận trọng nếu chuyển sang hậu kiểm phim

Thận trọng nếu chuyển sang hậu kiểm phim

Ngày 13/4, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội...

15 liên quan

Hội nghị tham vấn chuyên gia góp ý xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Hội nghị tham vấn chuyên gia góp ý xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Hội nghị tham vấn chuyên gia về tình hình thực hiện Luật Điện ảnh và góp ý xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi)...

15 liên quan

THAM VẤN CHUYÊN GIA GÓP Ý LUẬT ĐIỆN ẢNH

THAM VẤN CHUYÊN GIA GÓP Ý LUẬT ĐIỆN ẢNH

Ngày 13/4, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức...

15 liên quan