Trồng cây tại Khu Di tích lịch sử K9

Trồng cây tại Khu Di tích lịch sử K9

Ngày 16/4, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh (K9) – Đá Chông ( Ba Vì, Hà Nội), đoàn công tác Cục Cảnh...

17 liên quan

Phải ra sức trồng cây xanh, bảo vệ rừng

Phải ra sức trồng cây xanh, bảo vệ rừng

Ngày 13-4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự lễ phát động trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ' tại Khu di...

17 liên quan

'Bảo vệ mỗi cây rừng như bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng'

'Bảo vệ mỗi cây rừng như bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng'

Đó là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ phát động trồng cây 'Đời...

17 liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động trồng cây tại Khu di tích lịch sử K9

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động trồng cây tại Khu di tích lịch sử K9

Ngày 13-4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát động trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ' tại Khu di...

17 liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Ngày 13-4-2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ của Bộ Quốc...

17 liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động trồng cây tại Khu di tích lịch sử K9

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động trồng cây tại Khu di tích lịch sử K9

Ngày 13/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát động trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ' tại Khu di...

17 liên quan

Chủ tịch nước dự lễ phát động trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ'

Chủ tịch nước dự lễ phát động trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ'

17 liên quan

Hơn ai hết, những người lính Cụ Hồ phải ra sức trồng cây xanh

Hơn ai hết, những người lính Cụ Hồ phải ra sức trồng cây xanh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đối với bộ đội ta, rừng vừa là bạn, vừa là đồng chí, vừa là tri...

17 liên quan

Góp phần xây dựng đất nước mãi xanh tươi, bền vững

Lực lượng quân đội những năm qua đã tổ chức tốt phong trào trồng cây, trồng rừng, nhất là các đơn vị đóng...

17 liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động trồng cây tại di tích K9-Đá Chông

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động trồng cây tại di tích K9-Đá Chông

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương quân đội những năm qua đã phát huy tốt vai trò đội quân chiến...

17 liên quan

Góp phần xây dựng đất nước mãi xanh tươi, bền vững

Góp phần xây dựng đất nước mãi xanh tươi, bền vững

Lực lượng quân đội những năm qua đã tổ chức tốt phong trào trồng cây, trồng rừng, nhất là các đơn vị đóng...

17 liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động trồng cây ở Di tích K9
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động trồng cây ở Di tích K9 - Ảnh 1
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động trồng cây ở Di tích K9 - Ảnh 2
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động trồng cây ở Di tích K9 - Ảnh 3

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động trồng cây ở Di tích K9

Ngày 13/4/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ của Bộ Quốc...

17 liên quan