Bầu cử QH và HĐND: Đảm bảo việc bỏ phiếu được tiến hành liên tục

Bầu cử QH và HĐND: Đảm bảo việc bỏ phiếu được tiến hành liên tục

Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang đến...

57 liên quan

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đồng ý cho tỉnh Bạc Liêu có khu vực bỏ phiếu sớm

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đồng ý cho tỉnh Bạc Liêu có khu vực bỏ phiếu sớm

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có công văn chấp thuận cho tỉnh Bạc Liêu có khu vực bỏ phiếu sớm hơn so với...

57 liên quan

Ngày bầu cử được quy định như thế nào?

* Ngày bầu cử được quy định như thế nào? Vào ngày bầu cử, việc bỏ phiếu được bắt đầu và kết thúc khi nào?

57 liên quan

Ngày bầu cử, việc bỏ phiếu được bắt đầu và kết thúc khi nào?

Ngày bầu cử, việc bỏ phiếu được bắt đầu và kết thúc khi nào?

Vào ngày bầu cử đại biểu Quối hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, việc bỏ phiếu được bắt...

57 liên quan

Bảo đảm không tập trung quá đông người ở phòng bỏ phiếu tại cùng một thời điểm

Bảo đảm không tập trung quá đông người ở phòng bỏ phiếu tại cùng một thời điểm

'Căn cứ vào quy mô, số lượng cử tri ở từng khu vực bỏ phiếu và yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở...

57 liên quan

Không được thúc giục, ép buộc cử tri đi bỏ phiếu sớm

Không được thúc giục, ép buộc cử tri đi bỏ phiếu sớm

Ngày 23/5 tới đây sẽ diễn ra sự kiện chính trị quan trọng của đất nước - Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội...

57 liên quan

Bộ Nội vụ hướng dẫn bầu cử trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Bộ Nội vụ hướng dẫn bầu cử trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Người tham gia bầu cử cần khai báo y tế, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét, không tập trung quá đông người,...

57 liên quan

Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử trong tình hình dịch Covid-19: Chia thời gian bỏ phiếu theo các đợt, cách nhau 1 - 2 giờ

Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử trong tình hình dịch Covid-19: Chia thời gian bỏ phiếu theo các đợt, cách nhau 1 - 2 giờ

Bộ Nội vụ đề nghị, căn cứ số lượng cử tri ở từng khu vực bỏ phiếu, thời gian bầu cử theo quy định và diễn...

57 liên quan

Quy định về thời gian tiến hành bỏ phiếu

Quy định về thời gian tiến hành bỏ phiếu

Hỏi: Vào ngày bầu cử, thời gian tiến hành bỏ phiếu được quy định như thế nào? Việc bỏ phiếu có thể bắt đầu...

57 liên quan

Việc bầu cử phải theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín

Việc bầu cử phải theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín

Theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc...

57 liên quan

Vì sao một số tỉnh, thành phố bỏ phiếu bầu cử Quốc hội sớm?

Vì sao một số tỉnh, thành phố bỏ phiếu bầu cử Quốc hội sớm?

Do đặc thù về điều kiện địa lý, công việc, nhiều đơn vị bầu cử trên cả nước đã và sẽ tiến hành bầu cử sớm...

57 liên quan

Bảo đảm tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm đúng pháp luật

Bảo đảm tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm đúng pháp luật

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tại Điều 72 quy định: 'Trường hợp đặc biệt cần...

57 liên quan

Hải Phòng: Quy định quản lý, sử dụng phiếu bầu cử

Hải Phòng: Quy định quản lý, sử dụng phiếu bầu cử

Ủy ban bầu cử TP Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 09 về quy định quản lý, sử dụng phiếu bầu cử ĐBQH...

57 liên quan

Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử Quốc hội gồm những gì?

Những phiếu bầu cử nào là hợp lệ? Các tổ bầu cử phát Thẻ cử tri kèm theo Tờ khai y tế cho cử tri

57 liên quan

Kiểm phiếu được thực hiện như thế nào?

Lễ khai mạc cuộc bầu cử được tổ chức như thế nào?

57 liên quan

Cử tri nhà giàn DK1 bỏ phiếu sớm

Cử tri nhà giàn DK1 bỏ phiếu sớm

Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 thực hiện bỏ phiếu sớm trên biển Cử tri háo hức đi bầu cử sớm Cử tri làm...

57 liên quan

Tổ chức trang nghiêm, thuận tiện cho cử tri bỏ phiếu

Tổ chức trang nghiêm, thuận tiện cho cử tri bỏ phiếu

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định Ngày Bầu cử phải là ngày Chủ nhật và...

57 liên quan

Quy định về trình tự kiểm phiếu

Quy định về trình tự kiểm phiếu

Bạn đọc hỏi: Việc kiểm phiếu được tiến hành như thế nào? Những ai được chứng kiến việc kiểm phiếu?

57 liên quan

12 tỉnh, thành phố thực hiện bầu cử sớm

12 tỉnh, thành phố thực hiện bầu cử sớm

Căn cứ đề nghị của Ủy ban Bầu cử các địa phương, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã cho phép một số khu vực bỏ...

57 liên quan

Trình tự tiến hành kiểm phiếu bầu cử

Trình tự tiến hành kiểm phiếu bầu cử

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trình tự tiến...

57 liên quan

12 tỉnh, thành phố thực hiện bầu cử sớm

12 tỉnh, thành phố thực hiện bầu cử sớm

Căn cứ đề nghị của Ủy ban bầu cử các địa phương, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã cho phép một số khu vực bỏ...

57 liên quan

12 tỉnh, thành phố thực hiện bầu cử sớm

12 tỉnh, thành phố thực hiện bầu cử sớm

Căn cứ đề nghị của Ủy ban bầu cử các địa phương, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã cho phép một số khu vực bỏ...

57 liên quan

Việc cử tri ghi phiếu bầu cử được thực hiện như thế nào?

Việc cử tri ghi phiếu bầu cử được thực hiện như thế nào?

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định Tổ bầu cử có trách nhiệm hướng dẫn cụ...

57 liên quan

Ngày bầu cử được quy định như thế nào?

Việc tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử gồm những bước, công đoạn nào?

57 liên quan

Mang hòm phiếu phụ, phiếu bầu đến tận nơi cách ly để cử tri thực hiện quyền bầu cử

Mang hòm phiếu phụ, phiếu bầu đến tận nơi cách ly để cử tri thực hiện quyền bầu cử

Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia và các thành viên đoàn giám sát khi đi kiểm tra tình hình chuẩn bị tại...

57 liên quan

Việc tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu được thực hiện như thế nào?

Việc tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu được thực hiện như thế nào?

Câu hỏi: Việc tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu được thực hiện như thế nào?

57 liên quan

Việc kiểm phiếu được tiến hành như thế nào? Những ai được chứng kiến việc kiểm phiếu?

Việc kiểm phiếu được tiến hành như thế nào? Những ai được chứng kiến việc kiểm phiếu?

Câu hỏi: Việc kiểm phiếu được tiến hành như thế nào? Những ai được chứng kiến việc kiểm phiếu?

57 liên quan