Trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân

Trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân

Trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân đối với công dân đã đăng ký khai sinh có sự thay đổi từ ngày...

15 liên quan

Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5/2021

Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5/2021

Tháng 5 này, hàng loạt chính sách, quy định mới được áp dụng, có thể kể đến như: tăng mức hỗ trợ học nghề...

15 liên quan

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 5/2021

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 5/2021

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 5/2021.

15 liên quan

LƯU Ý: Hàng loạt quy định có hiệu lực trong tháng 5-2021

LƯU Ý: Hàng loạt quy định có hiệu lực trong tháng 5-2021

Quy định về dạy học trực tuyến; ngân hàng miễn, giảm lãi vay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhắn tin để...

15 liên quan

Hoàn thành tổ chức công an xã chính quy ở các xã, thị trấn trọng điểm trước 30-6

Quy định mới nhất về công an xã chính quy, tăng mức hỗ trợ học nghề cho người đóng bảo hiểm thất nghiệp…...

15 liên quan

Người xác định lại giới tính làm căn cước công dân gắn chíp thế nào?

Người xác định lại giới tính làm căn cước công dân gắn chíp thế nào?

Người có giấy chứng nhận y tế đã xác định lại giới tính thì người này có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi...

15 liên quan

Cấp số định danh cá nhân với người đã đăng ký khai sinh như thế nào?

Cấp số định danh cá nhân với người đã đăng ký khai sinh như thế nào?

Nghị định số 37/2021/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân đối với...

15 liên quan

Quy định mới nhất về thẩm quyền khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu về dân cư

Quy định mới nhất về thẩm quyền khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu về dân cư

Nghị định 37/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ 14-5 quy định chi tiết về thẩm quyền cho khai...

15 liên quan