Trở ngại trong lĩnh vực bảo hiểm đối với doanh nghiệp FDI

Trở ngại trong lĩnh vực bảo hiểm đối với doanh nghiệp FDI

Các địa phương và doanh nghiệp FDI đều chú trọng thực hiện tốt chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y...

17 liên quan

Doanh nghiệp FDI đóng góp tích cực vào chính sách bảo hiểm xã hội

Doanh nghiệp FDI đóng góp tích cực vào chính sách bảo hiểm xã hội

Khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) đã tạo ra lượng công việc lớn đối với lao động Việt Nam, vì...

17 liên quan

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội ở khu vực FDI hơn 6 triệu đồng

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội ở khu vực FDI hơn 6 triệu đồng

Mức lương bình quân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ở khu vực FDI tính đến...

17 liên quan

Đối thoại với DN Hàn Quốc về chính sách BHXH, BHYT

Đối thoại với DN Hàn Quốc về chính sách BHXH, BHYT

BHXH Việt Nam đang phục vụ 4.559 DN với số lao động tham gia BHXH là 1,31 triệu người, trong đó có 1,29...

17 liên quan

Hơn 100 doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội

Hơn 100 doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội

Chiều 15/4, tại tỉnh Đồng Nai, dưới sự chủ trì của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh,...

17 liên quan

Hoàn thiện cơ sở pháp lý để lao động Hàn Quốc tham gia bảo hiểm xã hội

Hoàn thiện cơ sở pháp lý để lao động Hàn Quốc tham gia bảo hiểm xã hội

Để tối ưu hóa quyền lợi cho người lao động, Việt Nam và Hàn Quốc đang tiến hành đàm phán để đi tới ký kết...

17 liên quan

BHXH Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp Hàn Quốc về thực hiện chính sách BHXH, BHYT

BHXH Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp Hàn Quốc về thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Hội nghị đối thoại lần này được BHXH Việt Nam tổ chức nhằm cung cấp các thông tin, trao đổi, giải đáp các...

17 liên quan