Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ủy ban Kinh tế

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ủy ban Kinh tế

87 liên quan

Khai mạc Phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

87 liên quan

Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 55, xem xét điều chỉnh địa giới hành chính tại một số địa phương

Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 55, xem xét điều chỉnh địa giới hành chính tại một số địa phương

Sáng 27/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc...

87 liên quan

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ủy ban về các vấn đề Xã hội và Ủy ban Pháp luật

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ủy ban về các vấn đề Xã hội và Ủy ban Pháp luật

Ngày 26/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban về các vấn đề...

87 liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Phải mang hơi thở cuộc sống vào từng dự án luật

Chủ tịch Quốc hội: Phải mang hơi thở cuộc sống vào từng dự án luật

Hôm nay, 26/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban về các vấn đề...

87 liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban về các vấn đề Xã hội và Ủy ban Pháp luật

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban về các vấn đề Xã hội và Ủy ban Pháp luật

Tiếp tục chương trình làm việc với các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày...

87 liên quan

Quan tâm đến khía cạnh xã hội trong các vấn đề kinh tế và tính kinh tế trong các chính sách xã hội

Quan tâm đến khía cạnh xã hội trong các vấn đề kinh tế và tính kinh tế trong các chính sách xã hội

Ngày 26-4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có các cuộc làm việc với Thường trực Ủy...

87 liên quan

Chủ tịch Quốc hội làm việc với một số Ủy ban của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội làm việc với một số Ủy ban của Quốc hội

Tiếp tục chương trình làm việc với các cơ quan của Quốc hội, ngày 26/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ...

87 liên quan

Chủ tịch Quốc hội làm việc với các Ủy ban của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội làm việc với các Ủy ban của Quốc hội

87 liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban về các vấn đề Xã hội và Ủy ban Pháp luật
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban về các vấn đề Xã hội và Ủy ban Pháp luật - Ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban về các vấn đề Xã hội và Ủy ban Pháp luật - Ảnh 2
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban về các vấn đề Xã hội và Ủy ban Pháp luật - Ảnh 3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban về các vấn đề Xã hội và Ủy ban Pháp luật

Ngày 26-4, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đã chủ trì...

87 liên quan

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ủy ban về các vấn đề Xã hội và Ủy ban Pháp luật

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ủy ban về các vấn đề Xã hội và Ủy ban Pháp luật

Tiếp tục chương trình làm việc với các cơ quan của Quốc hội, ngày 26/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ...

87 liên quan

Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng pháp luật về quốc phòng, an ninh

Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng pháp luật về quốc phòng, an ninh

Làm việc với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội chiều 23/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị...

87 liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Tại Nhà Quốc hội, chiều 23-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi làm...

87 liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Làm việc với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội chiều 23/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị...

87 liên quan

Chủ tịch Quốc hội mong các đại biểu lực lượng vũ trang đóng góp tâm huyết

Chủ tịch Quốc hội mong các đại biểu lực lượng vũ trang đóng góp tâm huyết

Chủ tịch Quốc hội mong các thành viên của Ủy ban Quốc phòng và An ninh là những người đại diện ưu tú cho...

87 liên quan

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CỦA QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CỦA QUỐC HỘI

Chiều 23/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Quốc...

87 liên quan

Chủ tịch Quốc hội làm việc với UB Quốc phòng và An ninh

Chủ tịch Quốc hội làm việc với UB Quốc phòng và An ninh

87 liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Chiều 23-4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Quốc...

87 liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Lưu ý tới đặc thù của Ủy ban là các thành viên của Ủy ban vừa là đại biểu Quốc hội, thực hiện chức năng đại...

87 liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng pháp luật phải có kế hoạch và tầm nhìn xa

Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng pháp luật phải có kế hoạch và tầm nhìn xa

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ nội dung trên tại buổi làm việc với Ủy ban Tài chính, Ngân sách của...

87 liên quan

CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁM SÁT VÀ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁM SÁT VÀ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Tại buổi làm việc giữa Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Ban Công tác đại biểu,...

87 liên quan

Xây dựng pháp luật phải có tầm nhìn xa

Xây dựng pháp luật phải có tầm nhìn xa

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, việc quyết định chương trình xây dựng pháp luật phải có kế hoạch và tầm nhìn xa.

87 liên quan

Hàng năm nên định kỳ tổ chức 'Diễn đàn văn hóa Việt Nam'

Hàng năm nên định kỳ tổ chức 'Diễn đàn văn hóa Việt Nam'

Đó là gợi ý được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đưa ra khi làm việc với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh...

87 liên quan

Lĩnh vực nào, ngành nào cũng gắn với văn hóa

Lĩnh vực nào, ngành nào cũng gắn với văn hóa

Vừa qua, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Văn hóa,...

87 liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Chương trình xây dựng luật phải có tầm nhìn xa

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Chương trình xây dựng luật phải có tầm nhìn xa

Chiều 22-4, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, chủ trì cuộc làm việc với Ủy...

87 liên quan

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ủy ban Tài chính Ngân sách

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ủy ban Tài chính Ngân sách

87 liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Phải giám sát vấn đề nóng, yêu cầu giải trình

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Phải giám sát vấn đề nóng, yêu cầu giải trình

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu việc giám sát đi vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, thậm chí...

87 liên quan

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tổ chức định kỳ 'Diễn đàn văn hóa Việt Nam' để lắng nghe, kết tinh trí tuệ bên trong và bên ngoài

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tổ chức định kỳ 'Diễn đàn văn hóa Việt Nam' để lắng nghe, kết tinh trí tuệ bên trong và bên ngoài

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng phối...

87 liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Văn hóa và xã hội có tính tương hỗ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Văn hóa và xã hội có tính tương hỗ

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng cần xây dựng một đề...

87 liên quan

Siết chặt kỷ cương lập pháp với mục tiêu kiến tạo để phát triển
Siết chặt kỷ cương lập pháp với mục tiêu kiến tạo để phát triển - Ảnh 1
Siết chặt kỷ cương lập pháp với mục tiêu kiến tạo để phát triển - Ảnh 2
Siết chặt kỷ cương lập pháp với mục tiêu kiến tạo để phát triển - Ảnh 3

Siết chặt kỷ cương lập pháp với mục tiêu kiến tạo để phát triển

Sáng 22-4, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, chủ trì cuộc...

87 liên quan

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG.

Sáng 22/04, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Thường trực Ủy ban Văn hóa,...

87 liên quan

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, thời gian tới, Ủy ban cần vào cuộc tích cực, phát huy vai trò...

87 liên quan

ĐỀ XUẤT BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG ĐBQH CHO CẢ NHIỆM KỲ

ĐỀ XUẤT BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG ĐBQH CHO CẢ NHIỆM KỲ

Tại buổi làm việc giữa Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Ban Công tác đại biểu,...

87 liên quan

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG - Ảnh 1
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG - Ảnh 2
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG - Ảnh 3

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG

Sáng 22/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với...

87 liên quan

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỂ TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỂ TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Tại buổi làm việc với Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Trưởng ban Công tác đại...

87 liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Hội đồng Dân tộc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Hội đồng Dân tộc

Sáng 20/4, tại Nhà Quốc hội, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đã chủ trì cuộc...

87 liên quan

Ủy ban Tư pháp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động của Quốc hội

Ủy ban Tư pháp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động của Quốc hội

Sáng 19/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban...

87 liên quan

'Ủy ban Tư pháp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ'

'Ủy ban Tư pháp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ'

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng Ủy ban Tư pháp phụ trách các lĩnh vực tư pháp với nhiều mảng việc...

87 liên quan

Tập trung cao độ cho việc tổ chức thành công cuộc bầu cử

Tập trung cao độ cho việc tổ chức thành công cuộc bầu cử

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Ban Công tác đại biểu cần tập trung cao độ cho việc chuẩn bị tổ...

87 liên quan

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Công tác đại biểu

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Công tác đại biểu

87 liên quan

Đề xuất kéo dài tuổi hưu với một số trường hợp đặc biệt nếu được ứng cử

Đề xuất kéo dài tuổi hưu với một số trường hợp đặc biệt nếu được ứng cử

Tại buổi làm việc với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ban Công tác đại biểu đề xuất, có chính sách kéo...

87 liên quan

Xây dựng dự thảo sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác đại biểu

Xây dựng dự thảo sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác đại biểu

Chủ tịch Quốc hội tán thành đề xuất, giao Ban Công tác đại biểu xây dựng dự thảo để trình UBTVQH ban hành...

87 liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tập trung cao độ để tổ chức thành công cuộc bầu cử

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tập trung cao độ để tổ chức thành công cuộc bầu cử

Chiều 19/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban...

87 liên quan

Ủy ban Tư pháp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động của Quốc hội

Ủy ban Tư pháp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động của Quốc hội

Sáng 19/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban...

87 liên quan

HÌNH ẢNH BUỔI LÀM VIỆC GIỮA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ VỚI BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU
HÌNH ẢNH BUỔI LÀM VIỆC GIỮA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ VỚI BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU - Ảnh 1
HÌNH ẢNH BUỔI LÀM VIỆC GIỮA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ VỚI BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU - Ảnh 2
HÌNH ẢNH BUỔI LÀM VIỆC GIỮA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ VỚI BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU - Ảnh 3

HÌNH ẢNH BUỔI LÀM VIỆC GIỮA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ VỚI BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU

Chiều 19/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc...

87 liên quan

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU

Chiều 19/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc...

87 liên quan

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: CẦN TẬP TRUNG CAO ĐỘ CHO VIỆC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CUỘC BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: CẦN TẬP TRUNG CAO ĐỘ CHO VIỆC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CUỘC BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

Nhấn mạnh đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ...

87 liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Tư pháp, Ban Công tác đại biểu

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Tư pháp, Ban Công tác đại biểu

Ngày 19-4, tại Nhà Quốc hội (QH), thực hiện chương trình làm việc với các cơ quan của QH, Ủy ban Thường vụ...

87 liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Công tác đại biểu

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Công tác đại biểu

Chiều nay (19/4), tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với...

87 liên quan

Ủy ban Tư pháp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt

Ủy ban Tư pháp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt

87 liên quan

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Thường trực Ủy ban Tư pháp

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Thường trực Ủy ban Tư pháp

Đây là cuộc làm việc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Lãnh đạo Quốc hội với cơ quan của...

87 liên quan

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ủy ban Tư pháp, Ban Công tác đại biểu

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ủy ban Tư pháp, Ban Công tác đại biểu

Ngày 19/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban...

87 liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội ngày 19-4 , Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc...

87 liên quan

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN TƯ PHÁP CỦA QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN TƯ PHÁP CỦA QUỐC HỘI

Sáng 19/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với...

87 liên quan

Hiện thực hóa mục tiêu nâng cao hiệu quả của Quốc hội

Hiện thực hóa mục tiêu nâng cao hiệu quả của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đến 8 nội dung công việc mà Quốc hội khóa tới tổ chức thực hiện...

87 liên quan

Hội nghị của Ủy ban Thường vụ QH với các đại biểu chuyên trách ở Trung ương

Hội nghị của Ủy ban Thường vụ QH với các đại biểu chuyên trách ở Trung ương

Chiều 15-4, tại Nhà Quốc hội (QH), diễn ra Hội nghị của Ủy ban Thường vụ QH với các đại biểu chuyên trách ở...

87 liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với đại biểu chuyên trách ở Trung ương

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với đại biểu chuyên trách ở Trung ương

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì Hội nghị...

87 liên quan

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ kiểm tra việc chuẩn bị bầu cử ở Hải Phòng
Chủ tịch QH Vương Đình Huệ kiểm tra việc chuẩn bị bầu cử ở Hải Phòng - Ảnh 1
Chủ tịch QH Vương Đình Huệ kiểm tra việc chuẩn bị bầu cử ở Hải Phòng - Ảnh 2
Chủ tịch QH Vương Đình Huệ kiểm tra việc chuẩn bị bầu cử ở Hải Phòng - Ảnh 3

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ kiểm tra việc chuẩn bị bầu cử ở Hải Phòng

Sáng 13/4/2021, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc...

87 liên quan

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Sáng 31-3, với 473/473 đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính...

87 liên quan