eMeeting – nền tảng họp trực tuyến cho chuyển đổi số

eMeeting – nền tảng họp trực tuyến cho chuyển đổi số

Nền tảng eMeeting là giải pháp họp trực tuyến 'Make in Vietnam' do Tập đoàn AIC và Tập đoàn Bkavl hợp tác...

19 liên quan

Ra mắt nền tảng họp trực tuyến Make in Viet Nam eMeeting

Ra mắt nền tảng họp trực tuyến Make in Viet Nam eMeeting

Ngày 16-4, nền tảng họp trực tuyến eMeeting chính thức được giới thiệu tại 'Diễn đàn thách thức công nghệ...

19 liên quan

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đề cao khát vọng vượt qua cái bóng của những ông lớn công nghệ thế giới

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đề cao khát vọng vượt qua cái bóng của những ông lớn công nghệ thế giới

Đây là phát biểu của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng tại diễn đàn 'Thách thức công nghệ số Việt Nam'...

19 liên quan

Giới thiệu nền tảng họp trực tuyến tới 200 điểm

Giới thiệu nền tảng họp trực tuyến tới 200 điểm

Nền tảng họp trực tuyến eMeeting vừa chính thức được giới thiệu tại Diễn đàn Thách thức công nghệ số Việt...

19 liên quan

'Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam hãy tự tạo cho mình những giấc mơ lớn'

'Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam hãy tự tạo cho mình những giấc mơ lớn'

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp công...

19 liên quan

eMeeting - Nền tảng họp trực tuyến cho chuyển đổi số

eMeeting - Nền tảng họp trực tuyến cho chuyển đổi số

'Diễn đàn thách thức công nghệ số Việt Nam' do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức số thứ hai năm 2021 đã...

19 liên quan

Ra mắt nền tảng họp trực tuyến eMeeting do Tập đoàn BKAV và AIC phát triển

Ra mắt nền tảng họp trực tuyến eMeeting do Tập đoàn BKAV và AIC phát triển

Doanh nghiệp cần có khát vọng để có thể cùng Bộ Thông tin và Truyền thông hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi...

19 liên quan