Dòng tiền kinh doanh của PVOIL âm gần 1.500 tỷ, vay nợ tài chính gần 4.500 tỷ

Dòng tiền kinh doanh của PVOIL âm gần 1.500 tỷ, vay nợ tài chính gần 4.500 tỷ

Sau quý 1, PVOIL đã thực hiện được 21% kế hoạch doanh thu năm và gần 60% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2021.

16 liên quan

PVOIL kỳ vọng đạt mục tiêu lợi nhuận nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt

PVOIL kỳ vọng đạt mục tiêu lợi nhuận nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - PVOIL kỳ vọng sản lượng các...

16 liên quan

2021, PVOIL đặt mục tiêu lợi nhuận 400 tỷ đồng
2021, PVOIL đặt mục tiêu lợi nhuận 400 tỷ đồng - Ảnh 1
2021, PVOIL đặt mục tiêu lợi nhuận 400 tỷ đồng - Ảnh 2
2021, PVOIL đặt mục tiêu lợi nhuận 400 tỷ đồng - Ảnh 3

2021, PVOIL đặt mục tiêu lợi nhuận 400 tỷ đồng

Ngày 27/4/2021 Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL - UPCoM) đã tổ chức Đại hội...

16 liên quan

PVOIL 'hạn chế nguy, tận dụng cơ'

PVOIL 'hạn chế nguy, tận dụng cơ'

Ngày 27-4, tại TP HCM, Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL - UPCoM) đã tổ chức Đại...

16 liên quan

VPI - PVOIL hợp tác nghiên cứu về pin và trạm sạc cho xe ôtô điện

VPI - PVOIL hợp tác nghiên cứu về pin và trạm sạc cho xe ôtô điện

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) và Tổng công ty Dầu Việt Nam CTCP (PVOIL) vừa ký 'Hợp đồng khung dịch vụ tư vấn...

16 liên quan

PVOIL tổ chức Hội thảo công tác phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu

PVOIL tổ chức Hội thảo công tác phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu

Ngày 16/4/2021, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) đã tổ chức Hội thảo chuyên đề...

16 liên quan