Sẽ chuẩn hóa giảng viên lý luận chính trị ở các trường CĐ, ĐH

Sẽ chuẩn hóa giảng viên lý luận chính trị ở các trường CĐ, ĐH

Cho rằng một trong các yếu tố dẫn đến 'ngại' học lý luận chính trị có yếu tố giảng viên, ông Nguyễn Xuân...

23 liên quan

Khai thông những 'điểm nghẽn' về tư duy, nhận thức

Khai thông những 'điểm nghẽn' về tư duy, nhận thức

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội đồng Lý luận Trung ương phải tạo được những bước đột phá về lý luận...

23 liên quan

Phấn đấu xây dựng một hệ thống lý luận hoàn chỉnh, khoa học và hiện đại về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam

Ngày 17-4-2021, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021; đề...

23 liên quan

Nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận

Nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận

Ngày 17-4, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021, bàn...

23 liên quan

Nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận

Nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận

Ngày 17-4, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021. Tổng Bí...

23 liên quan

Hội đồng Lý luận T.Ư tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, xác định phương hướng nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội đồng Lý luận T.Ư tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, xác định phương hướng nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 17-4, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, Hội đồng Lý luận T.Ư (Hội đồng) tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016 -...

23 liên quan

Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng 17/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự Hội nghị tổng kết công tác của Hội đồng Lý luận TW nhiệm kỳ...

23 liên quan

Nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận

Nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận

23 liên quan

Nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận

Nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, ngày 17-4, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương (HÐLL T.Ư) đã...

23 liên quan

Mở rộng các hình thức tranh luận, đối thoại lý luận trên tinh thần khoa học

Mở rộng các hình thức tranh luận, đối thoại lý luận trên tinh thần khoa học

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, Hội đồng Lý luận Trung ương phải xây dựng được cơ chế và tạo môi...

23 liên quan

Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021
Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 - Ảnh 1
Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 - Ảnh 2
Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 - Ảnh 3

Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, sáng 17/4, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận TW tổ chức hội nghị tổng...

23 liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hội đồng Lý luận Trung ương cần nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hội đồng Lý luận Trung ương cần nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận

Sáng 17-4, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận (HĐLL) Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021....

23 liên quan

'Nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn gắn với lý luận'

'Nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn gắn với lý luận'

Để hoàn thành tốt những nhiệm vụ đặt ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Hội đồng Lý luận Trung ương...

23 liên quan

Tổng Bí thư dự Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng Lý luận Trung ương

Tổng Bí thư dự Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng Lý luận Trung ương

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, ngày 17/4, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức...

23 liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị tổng kết Hội đồng Lý luận T.Ư

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị tổng kết Hội đồng Lý luận T.Ư

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, 5 năm qua, Hội đồng Lý luận Trung ương đã không ngừng đổi mới mô...

23 liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị tổng kết của Hội đồng Lý luận Trung ương
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị tổng kết của Hội đồng Lý luận Trung ương - Ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị tổng kết của Hội đồng Lý luận Trung ương - Ảnh 2
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị tổng kết của Hội đồng Lý luận Trung ương - Ảnh 3

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị tổng kết của Hội đồng Lý luận Trung ương

Sáng 17/4, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021; phương...

23 liên quan

Hội nghị tổng kết Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021

Hội nghị tổng kết Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021

23 liên quan

Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

Hội đồng Lý luận Trung ương tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, sáng 17/4, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận TW tổ chức hội nghị tổng...

23 liên quan