Quy định điều kiện về thời gian tối thiểu được hưởng lương hưu quá chặt chẽ!

Quy định điều kiện về thời gian tối thiểu được hưởng lương hưu quá chặt chẽ!

Đến nay vẫn còn khoảng 9,2 triệu người sau độ tuổi nghỉ hưu (chiếm 65%) chưa thuộc diện bao phủ của hệ...

18 liên quan

Rút ngắn đóng BHXH xuống 10 năm để nhiều người có lương hưu

Rút ngắn đóng BHXH xuống 10 năm để nhiều người có lương hưu

Rút ngắn thời gian tối thiểu đóng BHXH từ 20 năm xuống 10 năm, là khoảng thời gian nhiều nước xem là đủ...

18 liên quan

Bộ Lao động,TB&XH đề xuất sửa hàng loạt quy định về bảo hiểm xã hội

Bộ Lao động,TB&XH đề xuất sửa hàng loạt quy định về bảo hiểm xã hội

Ngoài đề xuất giảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) để hưởng lương hưu từ tối thiểu 20...

18 liên quan

Người lao động sẽ 'thiệt thòi' nếu nhận bảo hiểm xã hội một lần

Người lao động sẽ 'thiệt thòi' nếu nhận bảo hiểm xã hội một lần

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, trong ba tháng đầu năm 2021, số người hưởng BHXH một lần...

18 liên quan

Điều chỉnh chính sách lương hưu, không thể cào bằng

Điều chỉnh chính sách lương hưu, không thể cào bằng

Kết quả của nhiều cuộc khảo sát cho thấy, mức lương hưu hiện nay không đủ lo trang trải cuộc sống. Đặc...

18 liên quan

Kiến nghị sửa Luật để hạn chế người lao động nhận BHXH một lần

Kiến nghị sửa Luật để hạn chế người lao động nhận BHXH một lần

Giai đoạn 2012- 2020, bình quân mỗi năm có khoảng 700.000 người hưởng BHXH một lần dẫn đến số người tham...

18 liên quan

Giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu: Cơ chế linh hoạt cho người nghỉ hưu

Giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu: Cơ chế linh hoạt cho người nghỉ hưu

Bộ LĐTB&XH đã có Tờ trình gửi Chính phủ về đề nghị xây dựng Luật BHXH sửa đổi; trong đó quy định giảm dần...

18 liên quan

Đề xuất giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

Đề xuất giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

Bộ LĐTB&XH đề xuất giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm và hướng tới...

18 liên quan

Lương hưu tăng lên bao nhiêu?

Lương hưu tăng lên bao nhiêu?

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) vừa đề xuất 2 phương án tăng lương hưu, trợ cấp cho 8 nhóm đối...

18 liên quan