Trang sách ý nghĩa – chìa khóa tương lai

Trang sách ý nghĩa – chìa khóa tương lai

Triển khai phong trào 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; hướng tới Ngày Sách Việt...

12 liên quan

Ngày hội 'Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn'

Ngày hội 'Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn'

Ngày 18-4, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Giang (TP Bắc Giang), Trung ương Hội Liên hiệp...

12 liên quan

Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn

Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn

Ngày hội 'Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn' nhằm nâng cao nhận thức, giá trị của việc đọc sách, đồng...

12 liên quan

Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn

Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn

12 liên quan

Ngày hội 'Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn'

Ngày hội 'Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn'

Ngày hội 'Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn' nhằm nâng cao nhận thức của hội viên, thanh niên về giá trị...

12 liên quan

'Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn'

'Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn'

Chương trình Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn nhằm nâng cao nhận thức của hội viên, thanh niên về giá...

12 liên quan

Lan tỏa văn hóa đọc trong thanh niên, học sinh

Lan tỏa văn hóa đọc trong thanh niên, học sinh

Ngày 18-4, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Giang, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt...

12 liên quan

'Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn'

'Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn'

Nếu mỗi bạn trẻ lựa chọn cho bản thân ít nhất một cuốn sách phù hợp làm hành trang trên đường đời, những...

12 liên quan

Bắc Giang: Sôi nổi ngày hội 'Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn'

Bắc Giang: Sôi nổi ngày hội 'Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn'

Ngày 18/4, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Giang, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN)...

12 liên quan