Chương trình phát triển tài sản trí tuệ: Phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ: Phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tạo ra một hướng đi mới trong việc...

18 liên quan

Việt Nam: Có 1.407 nhãn hiệu tập thể nông sản

Việt Nam: Có 1.407 nhãn hiệu tập thể nông sản

Tại Hội nghị toàn quốc thúc đẩy chế biến và phát triển thị trường nông sản năm 2021, vừa được tổ chức tại...

18 liên quan

Phát triển tài sản trí tuệ - hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ - hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế tri thức, sở hữu trí tuệ (SHTT) đang ngày càng đóng vai trò quan...

18 liên quan

Năm 2020: Hơn 1.100 sản phẩm OCOP được hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

Năm 2020: Hơn 1.100 sản phẩm OCOP được hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

Đến năm 2020, 42 tỉnh, thành phố đã ban hành Chương trình phát triển Tài sản trí tuệ; 1.148 sản phẩm OCOP...

18 liên quan

Cấp hơn 48 nghìn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp cho tổ chức và cá nhân

Cấp hơn 48 nghìn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp cho tổ chức và cá nhân

Ngày 27-4, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Sở Khoa học và...

18 liên quan

Phát triển tài sản trí tuệ song hành cùng chương trình mỗi xã một sản phẩm, hướng tới thị trường tiềm năng trong và ngoài nước

Phát triển tài sản trí tuệ song hành cùng chương trình mỗi xã một sản phẩm, hướng tới thị trường tiềm năng trong và ngoài nước

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đang là chương trình phát triển kinh tế nông thôn được triển khai...

18 liên quan

Phát triển tài sản trí tuệ: Đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm

Phát triển tài sản trí tuệ: Đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm

Theo ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN), doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp nhỏ...

18 liên quan

Nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4: Đồng hành mang ý tưởng đến với thị trường

Nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4: Đồng hành mang ý tưởng đến với thị trường

'Sở hữu trí tuệ (SHTT) với doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa - mang ý tưởng đến với thị trường' là thông điệp Tổ...

18 liên quan

Doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm trong phát triển tài sản trí tuệ

Doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm trong phát triển tài sản trí tuệ

Có thể thấy, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) vốn chiếm cấu phần lớn, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh...

18 liên quan