Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2021

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2021

Chiều nay (19/4), Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại và Đài Tiếng nói Việt...

10 liên quan

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Ngày 19-4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại T.Ư, Đài Tiếng nói Việt...

10 liên quan

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII sẽ tiếp tục tôn vinh những tác phẩm thuộc loại...

10 liên quan

Phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại

Phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại

10 liên quan

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2021
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2021 - Ảnh 1
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2021 - Ảnh 2
Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2021 - Ảnh 3

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2021

Chiều nay (19/4), tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia - 58 Quán Sứ, Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban...

10 liên quan

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

Chiều 19-4, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Đài Tiếng nói Việt Nam và...

10 liên quan