Bà Rịa- Vũng Tàu siết chặt quản lý về giá đất

Bà Rịa- Vũng Tàu siết chặt quản lý về giá đất

Sẽ tạm dừng thực hiện thủ tục giao dịch, chuyển nhượng trên đất đồng sở hữu với các trường hợp diện tích...

19 liên quan

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tạm dừng thực hiện thủ tục giao dịch đối với đất đồng sở hữu

Trước thực trạng người dân mua đất phân lô, giấy tờ đồng sở hữu đã chỉ gây rủi ro cho người mua, ảnh hưởng...

19 liên quan

Bà Rịa - Vũng Tàu: Siết chặt quản lý về đất đai và bất động sản

Bà Rịa - Vũng Tàu: Siết chặt quản lý về đất đai và bất động sản

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý đất đai về giá đất và bất...

19 liên quan

Bà Rịa - Vũng Tàu tạm dừng chuyển nhượng đất đồng sở hữu

Bà Rịa - Vũng Tàu tạm dừng chuyển nhượng đất đồng sở hữu

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mới có văn bản tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất và thị...

19 liên quan

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tạm dừng hồ sơ mua bán đất 'đồng sở hữu'

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tạm dừng hồ sơ mua bán đất 'đồng sở hữu'

Tạm dừng giải quyết đối với các trường hợp diện tích bình quân/hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong cùng một...

19 liên quan

UBND Bà Rịa-Vũng Tàu ra văn bản hỏa tốc trước thực trạng sốt đất

UBND Bà Rịa-Vũng Tàu ra văn bản hỏa tốc trước thực trạng sốt đất

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có văn bản chấn chỉnh công tác quản lý về giá đất và thị trường bất động sản...

19 liên quan

Bà Rịa - Vũng Tàu tạm dừng chuyển nhượng sổ đồng sở hữu trên địa bàn

Bà Rịa - Vũng Tàu tạm dừng chuyển nhượng sổ đồng sở hữu trên địa bàn

Ngày 19/4, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có công văn hỏa tốc về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quản...

19 liên quan

Chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về thị trường bất động sản

Chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về thị trường bất động sản

UBND tỉnh vừa có Công văn hỏa tốc số 4073/UBND-VP về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước...

19 liên quan

Bà Rịa – Vũng Tàu tạm dừng thực hiện thủ tục giao dịch trên đất đồng sở hữu

Bà Rịa – Vũng Tàu tạm dừng thực hiện thủ tục giao dịch trên đất đồng sở hữu

Nhằm chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất và thị trường bất động sản, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa...

19 liên quan