Đà Nẵng: Kỷ luật Trưởng phòng giáo dục quận Liên Chiểu

Đà Nẵng: Kỷ luật Trưởng phòng giáo dục quận Liên Chiểu

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vừa thi hành kỷ luật đối với bà Lữ Thị Kim Hoa,...

21 liên quan

Thất thoát mua sắm trang thiết bị trường học, trưởng phòng giáo dục bị kỷ luật

Thất thoát mua sắm trang thiết bị trường học, trưởng phòng giáo dục bị kỷ luật

Ngày 21/4, Văn phòng Quận ủy Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết: Ban chấp hành Đảng bộ quận Liên Chiểu đã tổ...

21 liên quan

Để thất thoát ngân sách, Trưởng phòng Giáo dục quận Liên Chiểu bị kỷ luật

Để thất thoát ngân sách, Trưởng phòng Giáo dục quận Liên Chiểu bị kỷ luật

Bà Hoa được xác định đã thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý để xảy ra thất thoát trong việc...

21 liên quan

Vì sao Trưởng phòng giáo dục ở Đà Nẵng bị thi hành kỷ luật?

Vì sao Trưởng phòng giáo dục ở Đà Nẵng bị thi hành kỷ luật?

Ngày 21/4, Văn phòng Quận ủy Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết: Ban chấp hành Đảng bộ quận Liên Chiểu vừa tổ...

21 liên quan

Làm thất thoát trong việc mua sắm sách thư viện, nữ Trưởng Phòng GD-ĐT ở Đà Nẵng bị kỷ luật

Làm thất thoát trong việc mua sắm sách thư viện, nữ Trưởng Phòng GD-ĐT ở Đà Nẵng bị kỷ luật

Bà Lữ Thị Kim Hoa - Trưởng Phòng GD-ĐT quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) bị kỷ luật khiển trách và bị điều động...

21 liên quan

Trưởng phòng GD-ĐT quận Liên Chiểu bị kỷ luật khiển trách

Trưởng phòng GD-ĐT quận Liên Chiểu bị kỷ luật khiển trách

Ban chấp hành Đảng bộ quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã quyết định kỷ luật đối với nữ Trưởng phòng GDĐT quận...

21 liên quan

Đà Nẵng: Thiếu trách nhiệm, Trưởng phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu bị kỷ luật

Đà Nẵng: Thiếu trách nhiệm, Trưởng phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu bị kỷ luật

Bà Lữ Thị Kim Hoa - Trưởng phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) nhận hình thức kỷ luật khiển trách và điều...

21 liên quan

Đà Nẵng: Nữ trưởng phòng GD-ĐT bị kỷ luật

Đà Nẵng: Nữ trưởng phòng GD-ĐT bị kỷ luật

Bà Lữ Thị Kim Hoa, Trưởng Phòng GD-ĐT quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, bị kỷ luật khiển trách và bị điều động...

21 liên quan

Trưởng phòng giáo dục ở Đà Nẵng bị kỷ luật

Trưởng phòng giáo dục ở Đà Nẵng bị kỷ luật

Bà Lữ Thị Kim Hoa đã thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, để xảy ra thất thoát...

21 liên quan

Trưởng phòng Giáo dục ở Đà Nẵng bị kỷ luật

Trưởng phòng Giáo dục ở Đà Nẵng bị kỷ luật

Ban chấp hành Đảng bộ quận Liên Chiểu quyết định kỷ luật bà Lữ Thị Kim Hoa - Trưởng Phòng GD-ĐT quận bằng...

21 liên quan

Đà Nẵng: Kỷ luật trưởng phòng giáo dục quận Liên Chiểu

Đà Nẵng: Kỷ luật trưởng phòng giáo dục quận Liên Chiểu

Văn phòng Quận ủy Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) vừa có thông cáo báo chí tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận...

21 liên quan