Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam bảo tồn rừng và đa dạng sinh học

Ngày 22-4, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức sự...

12 liên quan

Mỹ giúp Việt Nam Quản lý rừng-Bảo tồn đa dạng sinh học

Mỹ giúp Việt Nam Quản lý rừng-Bảo tồn đa dạng sinh học

USAID công bố hai dự án mới sẽ phát huy những thành công từ dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam...

12 liên quan

Khoảng 6 triệu ha rừng ở Việt Nam được hỗ trợ chi trả dịch vụ môi trường rừng

Khoảng 6 triệu ha rừng ở Việt Nam được hỗ trợ chi trả dịch vụ môi trường rừng

Chiều 22/4, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cùng Bộ Nông nghiệp...

12 liên quan

Mỹ tài trợ hơn 30 triệu USD để Việt Nam trồng rừng

Mỹ tài trợ hơn 30 triệu USD để Việt Nam trồng rừng

Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam do USAID tài trợ là dự án về biến đổi khí hậu với ngân sách 31,4 triệu USD...

12 liên quan

USAID công bố dự án Quản lý Rừng bền vững và dự án Bảo tồn Đa dạng Sinh học

USAID công bố dự án Quản lý Rừng bền vững và dự án Bảo tồn Đa dạng Sinh học

Hôm nay (22.4), Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức sự...

12 liên quan

USAID tài trợ hơn 31 triệu USD triển khai dự án về thích ứng biến đổi khí hậu tại Việt Nam

USAID tài trợ hơn 31 triệu USD triển khai dự án về thích ứng biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Chiều 22-4, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Nông nghiệp và Phát...

12 liên quan

Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam góp phần tạo sinh kế cho người dân

Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam góp phần tạo sinh kế cho người dân

Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam do USAID tài trợ là dự án về biến đổi khí hậu với nguồn vốn trên 31 triệu...

12 liên quan