Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Chính sách dân tộc nhất quán

Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Chính sách dân tộc nhất quán

Số lượng đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số đã tăng theo các khóa: Khóa I (1946-1960) có 10,2%,...

36 liên quan

Linh hoạt trong tuyên truyền bầu cử ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Linh hoạt trong tuyên truyền bầu cử ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Để cử tri và nhân dân tích cực đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các...

36 liên quan

Quy định tỷ lệ ứng cử viên là nữ và người dân tộc thiểu số

Quy định tỷ lệ ứng cử viên là nữ và người dân tộc thiểu số

Bạn đọc hỏi: Tôi xin hỏi, số người được giới thiệu ứng cử là phụ nữ, là người dân tộc thiểu số được quy...

36 liên quan

187 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số

187 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số

Theo thông báo tại Nghị quyết 559/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia, trong danh sách 868 người ứng cử...

36 liên quan

Bảo đảm tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong Quốc hội: Chất lượng cán bộ vẫn là hàng đầu

Bảo đảm tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong Quốc hội: Chất lượng cán bộ vẫn là hàng đầu

Khi lựa chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp - dù là người dân tộc thiểu số thì vẫn phải dựa vào...

36 liên quan

Bình Phước: 3/10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số

Bình Phước: 3/10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số

Ngày 10-5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Phước cho biết, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV tỉnh...

36 liên quan

Phát huy tinh thần trách nhiệm của đồng bào dân tộc thiểu số

Phát huy tinh thần trách nhiệm của đồng bào dân tộc thiểu số

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan...

36 liên quan

Tỉ lệ ứng viên ĐBQH là người dân tộc thiểu số thấp do 'gánh' quá nhiều cơ cấu?

Tỉ lệ ứng viên ĐBQH là người dân tộc thiểu số thấp do 'gánh' quá nhiều cơ cấu?

Nếu nói 'mỗi ứng cử viên phải 'gánh' quá nhiều tiêu chí là một trong những lý do khiến cho tỷ lệ người dân...

36 liên quan

Bảo đảm vai trò tham gia của người dân tộc thiểu số trong Quốc hội

Bảo đảm vai trò tham gia của người dân tộc thiểu số trong Quốc hội

Trong sự thành công của mỗi nhiệm kỳ Quốc hội đều có vai trò đóng góp của các đại biểu là người dân tộc...

36 liên quan

Những nội dung ứng cử viên người dân tộc thiểu số cần lưu ý trong vận động bầu cử

Những nội dung ứng cử viên người dân tộc thiểu số cần lưu ý trong vận động bầu cử

Đại diện của đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia làm đại biểu Quốc hội đóng vai trò hết sức quan trọng...

36 liên quan

CAO BẰNG: TRANG BỊ KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG BẦU CỬ CHO ỨNG CỬ VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

CAO BẰNG: TRANG BỊ KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG BẦU CỬ CHO ỨNG CỬ VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

Ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Cao Bằng cho biết, công tác chuẩn bị...

36 liên quan

CÂN ĐỐI GIỮA CƠ CẤU VÀ CHẤT LƯỢNG VIỆC CHỌN ĐẠI BIỂU NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG QUỐC HỘI KHÓA XV

Chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải đặt trong chiến lược chung phát triển quốc gia và bảo...

36 liên quan

NGUYÊN THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC HOÀNG XUÂN LƯƠNG: CẦN CHÍNH SÁCH RIÊNG CHO ĐẠI BIỂU NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Xuân Lương cho rằng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

36 liên quan

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC QUÀNG VĂN HƯƠNG: TẠO ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐẠI BIỂU NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ GẦN DÂN HƠN

Hội đồng dân tộc đã có kế hoạch cụ thể gửi các địa phương chuẩn bị thật tốt về nhân sự đại biểu Quốc hội,...

36 liên quan

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC QUÀNG VĂN HƯƠNG: CẦN CÓ CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Quàng Văn Hương cho rằng, cần phải có chiến lược dài hơi đào tạo...

36 liên quan

NÂNG CAO VAI TRÒ ĐẠI BIỂU LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

NÂNG CAO VAI TRÒ ĐẠI BIỂU LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

Quốc hội khóa XIV là một nhiệm kỳ mà trong mỗi kỳ họp đều góp phần hoàn thiện công tác dân tộc, chính sách...

36 liên quan

TUYÊN TRUYỀN ĐỂ ĐẢM BẢO TỈ LỆ VÀ CHẤT LƯỢNG ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

Tuyên truyền làm sao để người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, hiểu đúng, hiểu đủ về quyền lợi...

36 liên quan

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong Quốc hội

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong Quốc hội

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Giàng A Chu cho biết, Việt Nam có 54 dân tộc anh em. Trong đó,...

36 liên quan

THỰC HÀNH TRÌNH BÀY CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRƯỚC CỬ TRI

THỰC HÀNH TRÌNH BÀY CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRƯỚC CỬ TRI

Trong khuôn khổ Hội nghị tập huấn ' Kỹ năng vận động tranh cử cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu...

36 liên quan

Số lượng đại biểu Quốc hội người dân tộc thiểu số ngày càng tăng

Số lượng đại biểu Quốc hội người dân tộc thiểu số ngày càng tăng

Đây là lời khẳng định của ông Giàng A Chu, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội trong buổi trao đổi...

36 liên quan

PHÁT HUY THẾ MẠNH ỨNG CỬ VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

PHÁT HUY THẾ MẠNH ỨNG CỬ VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

Trong khuôn khổ Hội nghị tập huấn 'Kỹ năng vận động tranh cử cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu...

36 liên quan

KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG TRANH CỬ CHO ỨNG VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG TRANH CỬ CHO ỨNG VIÊN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

Hội đồng dân tộc của Quốc hội phối hợp cùng Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn 'Kỹ năng vận động...

36 liên quan

Tập huấn vận động bầu cử cho ứng cử viên người dân tộc thiểu số

Tập huấn vận động bầu cử cho ứng cử viên người dân tộc thiểu số

Khóa tập huấn này góp phần giúp các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND cấp tỉnh là người dân tộc thiểu số...

36 liên quan

Tập huấn kỹ năng tranh cử cho ứng cử viên dân tộc thiểu số khu vực phía Nam, miền Trung - Tây Nguyên

Tập huấn kỹ năng tranh cử cho ứng cử viên dân tộc thiểu số khu vực phía Nam, miền Trung - Tây Nguyên

Sáng 28-4, tại TP Đà Nẵng, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã khai mạc hội nghị tập huấn kỹ năng vận động...

36 liên quan

Đà Nẵng: Tập huấn kỹ năng tranh cử cho ứng cử viên dân tộc thiểu số

Đà Nẵng: Tập huấn kỹ năng tranh cử cho ứng cử viên dân tộc thiểu số

Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã mời các đại biểu Quốc hội có kinh nghiệm trong các cơ quan dân...

36 liên quan

Nâng cao kỹ năng vận động bầu cử cho ứng cử viên người dân tộc thiểu số

Nâng cao kỹ năng vận động bầu cử cho ứng cử viên người dân tộc thiểu số

Ngày 23 và 24-4, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với Ủy ban Dân tộc của Chính phủ tổ...

36 liên quan

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN KỸ NĂNG CHO ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH VÀ HĐND NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN KỸ NĂNG CHO ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH VÀ HĐND NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

Sáng ngày 23/4, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với Ủy ban Dân tộc khai mạc Hội nghị tập...

36 liên quan

Tập huấn kỹ năng vận động tranh cử

Tập huấn kỹ năng vận động tranh cử

36 liên quan

ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG QUỐC HỘI KHÓA XV

ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG QUỐC HỘI KHÓA XV

Quốc hội khóa XIV là một nhiệm kỳ mà trong mỗi kỳ họp, mỗi năm trôi qua đều góp thêm những bước tiến mới...

36 liên quan