Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 4.000 tỷ đồng

Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 4.000 tỷ đồng

Đại hội cổ đông Sacombank đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng...

22 liên quan

Xử lý được 10.000 tỷ là cổ phiếu của ông Trầm Bê sẽ giúp Sacombank tốt hơn

Xử lý được 10.000 tỷ là cổ phiếu của ông Trầm Bê sẽ giúp Sacombank tốt hơn

Theo VAMC, sau khi xử lý số cổ phiếu của ông Trầm Bê, ông chủ mới sẽ chăm lo cho Sacombank tốt hơn hiện nay...

22 liên quan

Ông Dương Công Minh giải thích vì sao Sacombank 4 năm chưa chia cổ tức

Ông Dương Công Minh giải thích vì sao Sacombank 4 năm chưa chia cổ tức

Ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank, cho biết sau khi tái cơ cấu ngân hàng vào năm...

22 liên quan

Sếp Sacombank nói về tin đồn sáp nhập với LienVietPostBank

Sếp Sacombank nói về tin đồn sáp nhập với LienVietPostBank

Năm nay Sacombank phấn đấu kế hoạch xử lý nợ xấu đạt 11.000 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, nhà băng này đã xử...

22 liên quan

Cổ đông Sacombank: 'Mong ước lớn nhất là được chia cổ tức'

Cổ đông Sacombank: 'Mong ước lớn nhất là được chia cổ tức'

Chặng đường tái cấu trúc 5 năm đã đi gần hết con đường khi đến nay được 4 năm, nhiều cổ đông Sacombank đã...

22 liên quan

Ông Dương Công Minh: 'Sacombank như con dâu của tôi'

Ông Dương Công Minh: 'Sacombank như con dâu của tôi'

Chủ tịch HĐQT Dương Công Minh khẳng định đang dành toàn bộ tâm huyết, sức lực cho công việc tại Sacombank...

22 liên quan

Ông Dương Công Minh: LienVietPostBank là con đẻ đã gả chồng, còn Sacombank là con dâu mới lấy về nên quý hơn

Ông Dương Công Minh: LienVietPostBank là con đẻ đã gả chồng, còn Sacombank là con dâu mới lấy về nên quý hơn

'LPB là con đẻ của tôi nhưng đã gả chồng rồi, còn STB là con dâu mới lấy về nên quý hơn con đẻ. Đương nhiên...

22 liên quan