Chấn chỉnh công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ

Chấn chỉnh công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi các Sở GD&ĐT, Cục Nhà trường (Bộ Quốc Phòng), Cục Đào tạo...

18 liên quan

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng cường quản lý văn bằng, chứng chỉ

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi các sở GD&ĐT, các đại học, trường đại học, học viện, các...

18 liên quan

Bộ GD& ĐT yêu cầu tăng cường quản lý văn bằng, chứng chỉ

Bộ GD& ĐT yêu cầu tăng cường quản lý văn bằng, chứng chỉ

Bộ GD&ĐT nêu rõ, kiên quyết dừng hoạt động bồi dưỡng, sát hạch và cấp chứng chỉ của các cơ sở giáo dục...

18 liên quan

Kiên quyết dừng hoạt động cơ sở có sai phạm

Kiên quyết dừng hoạt động cơ sở có sai phạm

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ. Theo đó, công tác quản lý văn...

18 liên quan

Chấn chỉnh hoạt động thi, cấp các loại chứng chỉ

Chấn chỉnh hoạt động thi, cấp các loại chứng chỉ

Kiên quyết dừng hoạt động bồi dưỡng, sát hạch và cấp chứng chỉ của các cơ sở giáo dục không đủ điều kiện...

18 liên quan

Chấn chỉnh việc cho phép nhận thay văn bằng, chứng chỉ

Chấn chỉnh việc cho phép nhận thay văn bằng, chứng chỉ

Việc cấp văn văn bằng, chứng chỉ còn nhiều tồn tại, Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng...

18 liên quan

Bộ GD-ĐT đốc thúc việc quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ

Bộ GD-ĐT đốc thúc việc quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ

Trước thực trạng công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ (VBCC) còn những tồn tại, hạn chế, Bộ GD-ĐT yêu cầu...

18 liên quan

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, trường đại học, học...

18 liên quan

Kiên quyết dừng hoạt động cấp chứng chỉ các cơ sở giáo dục không đủ điều kiện

Kiên quyết dừng hoạt động cấp chứng chỉ các cơ sở giáo dục không đủ điều kiện

Kiên quyết dừng hoạt động bồi dưỡng, sát hạch và cấp chứng chỉ của các cơ sở giáo dục không đủ điều kiện...

18 liên quan

3 trường hợp được miễn thực hiện thủ tục công nhận bằng

3 trường hợp được miễn thực hiện thủ tục công nhận bằng

Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học được công nhận để sử dụng tại Việt Nam mà không...

18 liên quan

Quy định mới về công nhận văn bằng trường nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

Quy định mới về công nhận văn bằng trường nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học được công nhận để sử dụng tại Việt Nam mà không...

18 liên quan

Công nhận văn bằng giáo dục nước ngoài trong 20 ngày

Công nhận văn bằng giáo dục nước ngoài trong 20 ngày

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp...

18 liên quan

Thủ tục công nhận văn bằng trường nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

Thủ tục công nhận văn bằng trường nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

Bộ GD&ĐT mới ban hành thông tư Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do...

18 liên quan

Văn bằng của trường nước ngoài được công nhận như thế nào tại Việt Nam?

Văn bằng của trường nước ngoài được công nhận như thế nào tại Việt Nam?

Bộ GD&ĐT đã chính thức ban hành Thông tư quy định về điều kiện công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước...

18 liên quan

Quy định công nhận văn bằng trường nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

Quy định công nhận văn bằng trường nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở...

18 liên quan