Hà Nội: Thêm 7 địa danh được sử dụng để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Hà Nội: Thêm 7 địa danh được sử dụng để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành các quyết định về việc cho phép sử dụng địa danh địa phương để đăng ký...

8 liên quan

Hà Nội: Thêm 2 địa danh được sử dụng để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Hà Nội: Thêm 2 địa danh được sử dụng để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

UBND thành phố Hà Nội ngày 12-5-2021 đã ban hành các quyết định số: 2121/QĐ-UBND, 2122/QĐ-UBND về việc cho...

8 liên quan

Để cho các thương hiệu của Hà Nội bay xa, bay cao

Để cho các thương hiệu của Hà Nội bay xa, bay cao

Việc UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định cho phép các đơn vị sử dụng địa danh địa phương để đăng ký bảo...

8 liên quan

Cho phép sử dụng 4 địa danh địa phương đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Cho phép sử dụng 4 địa danh địa phương đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành các quyết định số: 1974/QĐ-UBND, 1975/QĐ-UBND, 1976/QĐ-UBND,...

8 liên quan

Hà Nội: Thêm 5 địa danh được sử dụng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Hà Nội: Thêm 5 địa danh được sử dụng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành các quyết định số: 1936/QĐ-UBND, 1937/QĐ-UBND, 1938/QĐ-UBND,...

8 liên quan

Hà Nội: 4 địa danh được sử dụng để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Hà Nội: 4 địa danh được sử dụng để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành các Quyết định số: 1941/QĐ-UBND, 1942/QĐ-UBND, 1943/QĐ-UBND,...

8 liên quan