Khai mạc triển lãm 'Quốc hội Việt Nam - Những chặng đường đổi mới và phát triển'

Khai mạc triển lãm 'Quốc hội Việt Nam - Những chặng đường đổi mới và phát triển'

9 liên quan

Triển lãm 'Quốc hội Việt Nam - Những chặng đường đổi mới và phát triển'

Triển lãm 'Quốc hội Việt Nam - Những chặng đường đổi mới và phát triển'

Chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026,...

9 liên quan

Quốc hội Việt Nam - Những chặng đường đổi mới và phát triển

Quốc hội Việt Nam - Những chặng đường đổi mới và phát triển

Triển lãm 'Quốc hội Việt Nam - Những chặng đường đổi mới và phát triển' là hoạt động tuyên truyền trước...

9 liên quan

Triển lãm 'Quốc hội Việt Nam-Những chặng đường đổi mới và phát triển'

Triển lãm 'Quốc hội Việt Nam-Những chặng đường đổi mới và phát triển'

Triển lãm giới thiệu 200 hình ảnh, tư liệu về 'Bác Hồ với cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên'; 'Quốc hội Việt Nam...

9 liên quan

Khai mạc triển lãm 'Quốc hội Việt Nam - Những chặng đường đổi mới và phát triển'

Khai mạc triển lãm 'Quốc hội Việt Nam - Những chặng đường đổi mới và phát triển'

Chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026,...

9 liên quan

Khai mạc triển lãm 'Quốc hội Việt Nam - Những chặng đường đổi mới và phát triển'

Khai mạc triển lãm 'Quốc hội Việt Nam - Những chặng đường đổi mới và phát triển'

Ngày 4/5, tại TP HCM, Cục Chính trị Quân khu 7 phối hợp với Bảo tàng Lực lượng miền Đông Nam bộ tổ chức...

9 liên quan

Triển lãm Quốc hội Việt Nam - Những chặng đường đổi mới và phát triển

Triển lãm Quốc hội Việt Nam - Những chặng đường đổi mới và phát triển

Sáng nay (4/5), tại Bảo tàng Quân khu 7 diễn ra lễ khai mạc triển lãm 'Quốc hội Việt Nam - Những chặng...

9 liên quan