Linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Để thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, các địa phương có nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, linh...

22 liên quan

Huyện Quảng Xương siết chặt công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, điểm du lịch

Huyện Quảng Xương siết chặt công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, điểm du lịch

Ngày 10-5, UBND huyện Quảng Xương đã ban hành công văn số 1073/UBND-VH&TT gửi các xã, thị trấn và các đơn...

22 liên quan

Triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (VH,TT&DL) vừa ban hành văn bản số 1623/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày...

22 liên quan

Quảng Ninh, Hải Dương vận động người dân tạm dừng tổ chức cưới hỏi

Quảng Ninh, Hải Dương vận động người dân tạm dừng tổ chức cưới hỏi

Ngày 5/5, Quảng Ninh và Hải Dương ra văn bản vận động người dân tạm dừng tổ chức đám cưới hỏi, đám giỗ....

22 liên quan

Nhiều dịch vụ ở Quảng Ninh phải tạm dừng hoạt động kể từ 0h ngày 6/5

Nhiều dịch vụ ở Quảng Ninh phải tạm dừng hoạt động kể từ 0h ngày 6/5

Thêm nhiều dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh phải tạm dừng hoạt động kể từ 0h ngày 6/5.

22 liên quan