Tình trạng sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật tiếp tục diễn biến phức tạp

Tình trạng sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật tiếp tục diễn biến phức tạp

Trong năm 2020, các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, kiểm tra đối với 780 cơ sở sản xuất, buôn bán...

9 liên quan

Hà Giang: Phát hiện gần 4.000 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng

Hà Giang: Phát hiện gần 4.000 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2, Cục QLTT Hà Giang vừa tiến hành kiểm tra định kỳ đối với cửa hành kinh...

9 liên quan

Bắt giữ hơn 3.500 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng

Bắt giữ hơn 3.500 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng

Hơn 3.500 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng đã bị cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang bắt giữ...

9 liên quan

Hà Giang: Thu giữ gần 4.000 sản phẩm thuốc trừ cỏ, trừ sâu hết hạn sử dụng

Hà Giang: Thu giữ gần 4.000 sản phẩm thuốc trừ cỏ, trừ sâu hết hạn sử dụng

Qua kiểm tra, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 thuộc Cục QLTT Hà Giang đã phát hiện cửa hàng vật tư nông...

9 liên quan

Phát hiện gần 4.000 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật hết hạn tại Hà Giang

Phát hiện gần 4.000 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật hết hạn tại Hà Giang

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2, Cục QLTT Hà Giang vừa phát hiện gần 4.000 sản phẩm thuốc bảo vệ thực...

9 liên quan