Nhân sự mới

Nhân sự mới

Ngày 6-5, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

51 liên quan

Ông Phạm Gia Túc giữ chức bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc giữ chức bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Bộ Chính trị công bố quyết định điều động, phân công ông Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương...

51 liên quan

Triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Ngày 6-5, tại Nam Định diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị...

51 liên quan

Ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

ng Phạm Gia Túc - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đã được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Tỉnh ủy...

51 liên quan

Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc

Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc

Bộ Chính trị đã công bố quyết định điều động, phân công ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư...

51 liên quan

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định
Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định - Ảnh 1
Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định - Ảnh 2
Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định - Ảnh 3

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương...

51 liên quan

Đồng chí Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Đồng chí Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tin tưởng trên cương vị mới là Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, đồng...

51 liên quan

Quá trình công tác của Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc

Quá trình công tác của Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc

Bộ Chính trị vừa điều động, phân công ông Phạm Gia Túc tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ...

51 liên quan

Đồng chí Phạm Gia Túc được điều động, phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Đồng chí Phạm Gia Túc được điều động, phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ngày 6-5, tại Nam Định đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự Hội...

51 liên quan

Tân Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc là ai?

Tân Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc là ai?

Ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, vừa được bổ...

51 liên quan

Bộ Chính trị phân công ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Bộ Chính trị phân công ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Sáng 6/5, Bộ Chính trị đã công bố quyết định điều động, phân công ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương...

51 liên quan

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia...

51 liên quan

Đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định.

51 liên quan

Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc

Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc

Trước khi được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, ông Phạm Gia Túc từng giữ chức Phó Trưởng ban Nội...

51 liên quan

Ông Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư...

51 liên quan

Phó ban Nội chính Trung ương làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Phó ban Nội chính Trung ương làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc, Phó ban Nội chính Trung ương, đã được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Nam Định...

51 liên quan

Đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

51 liên quan

Phân công Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Phân công Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Phạm Gia Túc (Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương) giữ...

51 liên quan

Ông Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Bộ Chính trị điều động, phân công ông Phạm Gia Túc tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ...

51 liên quan

Bộ Chính trị điều động, chỉ định nhân sự mới

Bộ Chính trị điều động, chỉ định nhân sự mới

Ông Phạm Gia Túc, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy...

51 liên quan

Ông Phạm Gia Túc được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc 56 tuổi, quê xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ông có học vị Cử nhân Kinh tế,...

51 liên quan

Ông Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Phó ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Nam Định thay ông...

51 liên quan

Bộ Chính trị điều động, phân công nhân sự mới

Bộ Chính trị điều động, phân công nhân sự mới

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Nội...

51 liên quan

Ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Bộ Chính trị điều động, phân công ông Phạm Gia Túc tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ...

51 liên quan

Đồng chí Phạm Gia Túc được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Đồng chí Phạm Gia Túc được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ngày 6-5, tại Nam Định đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội...

51 liên quan

Đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ngày 6/5, tại Trụ sở Tỉnh ủy Nam Định, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức...

51 liên quan