Truyền thanh cơ sở: Phát huy hiệu quả tuyên truyền về bầu cử

Truyền thanh cơ sở: Phát huy hiệu quả tuyên truyền về bầu cử

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang đến gần. Hệ thống...

16 liên quan

Loa phường phát huy hiệu quả phòng chống dịch

Loa phường phát huy hiệu quả phòng chống dịch

Bền bỉ và hữu ích, tiếng loa phường, xã vẫn len lỏi tới các khu dân cư, thực sự trở thành một người bạn tận...

16 liên quan

Loa phường tham gia tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19

Loa phường tham gia tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho rằng, hệ thống thông tin cơ sở, trong đó có các đài truyền thanh...

16 liên quan

Truyền thanh cơ sở ở Hà Nội phát huy hiệu quả trong tuyên truyền phòng, chống dịch

Truyền thanh cơ sở ở Hà Nội phát huy hiệu quả trong tuyên truyền phòng, chống dịch

Thời gian qua, công tác tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 trên hệ thống thông tin cơ sở Thành phố,...

16 liên quan

Hà Nội: Loa phường phát huy hiệu quả phòng chống dịch

Hà Nội: Loa phường phát huy hiệu quả phòng chống dịch

Thời gian qua, hệ thống thông tin cơ sở, trong đó có các đài truyền thanh xã, phường, thị trấn đã phát huy...

16 liên quan

Phát huy vai trò của hệ thống thông tin cơ sở trong tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Phát huy vai trò của hệ thống thông tin cơ sở trong tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Thời gian qua, công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội được thực...

16 liên quan

Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 qua hệ thống thông tin cơ sở

Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 qua hệ thống thông tin cơ sở

Hà Nội có 579 đài truyền thanh cơ sở xã, phường, thị trấn, cung cấp thông tin thiết yếu đến người dân. Loa...

16 liên quan