Đồng chí Phạm Tất Thắng giữ chức Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương

Đồng chí Phạm Tất Thắng giữ chức Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương

Sáng 13/5, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều...

24 liên quan

Ông Phạm Tất Thắng được phân công làm Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Ông Phạm Tất Thắng được phân công làm Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Ông Phạm Tất Thắng sinh năm 1970, quê quán huyện Ninh Giang, Hải Dương, trưởng thành từ công tác Đoàn của...

24 liên quan

Bộ Chính trị chỉ định Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông

Bộ Chính trị chỉ định Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông

Đồng chí Điểu K'Ré, Ủy viên Trung ương Đảng được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành,...

24 liên quan

Bộ Chính trị công bố quyết định nhân sự tại Đắk Nông

Bộ Chính trị công bố quyết định nhân sự tại Đắk Nông

Ngày 8/5, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị bất thường triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác...

24 liên quan

Ông Điểu K'Ré được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông

Ông Điểu K'Ré được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông

Bộ Chính trị vừa phân công ông Điểu K'Ré tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông và giữ chức...

24 liên quan

Ông Điểu K'Ré làm Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông

Ông Điểu K'Ré làm Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông

Ông Điểu K'Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, được điều động...

24 liên quan

Ông Điểu K'Ré được điều động làm Phó bí thư tỉnh ủy Đắk Nông

Ông Điểu K'Ré, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương vừa được điều động giữ chức Phó bí thư...

24 liên quan

Bộ Chính trị công bố quyết định nhân sự ở Đắk Nông

Bộ Chính trị công bố quyết định nhân sự ở Đắk Nông

Bộ Chính trị đuyết định điều động, phân công Phó trưởng ban Thường trực ban Dân vận Trung ương ông Điểu...

24 liên quan

Bộ Chính trị phân công, điều động nhân sự mới tỉnh Đắk Nông

Bộ Chính trị phân công, điều động nhân sự mới tỉnh Đắk Nông

Bộ Chính trị điều động, phân công ông Điểu K'Ré, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk...

24 liên quan

Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông

Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông

Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương - ông Điểu K'Ré đã được Bộ Chính trị điều động làm Phó Bí...

24 liên quan

Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự tỉnh Đắk Nông

Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự tỉnh Đắk Nông

Sáng 8-5, tại Hội nghị bất thường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 triển...

24 liên quan

Triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Ngày 8/5, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng...

24 liên quan

Đồng chí Điểu K'Ré làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông

Đồng chí Điểu K'Ré làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông

Ngày 8/5, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng...

24 liên quan

Bộ Chính trị công bố quyết định nhân sự ở Đắk Nông

Bộ Chính trị công bố quyết định nhân sự ở Đắk Nông

Bộ Chính trị điều động, phân công Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương làm Phó Bí thư Tỉnh ủy...

24 liên quan

Ông Điểu K'Ré làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Đăk Nông

Ông Điểu K'Ré làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Đăk Nông

Ông Điểu K'Ré, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương được điều động, bổ nhiệm làm Phó Bí thư...

24 liên quan