Cách làm sáng tạo của Thành đoàn Hà Nội trước ngày bầu cử toàn quốc

Cách làm sáng tạo của Thành đoàn Hà Nội trước ngày bầu cử toàn quốc

Thành đoàn Hà Nội đã ứng dụng tối đa hiệu quả của tuyên truyền trên mạng xã hội hay áp dụng công nghệ để...

32 liên quan

Đa dạng hình thức tuyên truyền 'Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện'

Đa dạng hình thức tuyên truyền 'Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện'

Thành đoàn Hà Nội đang tập trung triển khai đa dạng nhiều phần việc, mô hình, cách làm sáng tạo, ứng dụng...

32 liên quan

Sáng tạo tuyên truyền 'Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện'

Sáng tạo tuyên truyền 'Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện'

Những ngày qua, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, Thành đoàn Hà Nội đã và đang triển khai hiệu quả...

32 liên quan

Mã QR tuyên truyền 'Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện'
Mã QR tuyên truyền 'Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện' - Ảnh 1
Mã QR tuyên truyền 'Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện' - Ảnh 2
Mã QR tuyên truyền 'Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện' - Ảnh 3

Mã QR tuyên truyền 'Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện'

QR code tuyên truyền 'Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện' của tuổi trẻ Chi đoàn Văn phòng Thành Đoàn...

32 liên quan

Mã QR tuyên truyền bầu cử của tuổi trẻ Thủ đô

Mã QR tuyên truyền bầu cử của tuổi trẻ Thủ đô

Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhiều công trình,...

32 liên quan

Mã QR code tuyên truyền 'Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện' của tuổi trẻ Thủ đô

Mã QR code tuyên truyền 'Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện' của tuổi trẻ Thủ đô

Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhiều công trình,...

32 liên quan

'Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện' trong đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô

'Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện' trong đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô

Thành đoàn Hà Nội chính thức phát động và lan tỏa thử thách nhảy 'Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn...

32 liên quan

Lan tỏa thử thách nhảy 'Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện'

Lan tỏa thử thách nhảy 'Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện'

Thành Đoàn Hà Nội phát động và lan tỏa thử thách nhảy 'Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện' trên mạng...

32 liên quan