Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc Đơn vị Bầu cử số 06

Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc Đơn vị Bầu cử số 06

Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc Đơn vị Bầu cử số 07...

23 liên quan

'Tích cực tham gia cùng với HĐND tỉnh quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương'

'Tích cực tham gia cùng với HĐND tỉnh quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương'

23 liên quan

'Đóng góp thiết thực trong xây dựng các nghị quyết, chính sách của HĐND tỉnh'

'Đóng góp thiết thực trong xây dựng các nghị quyết, chính sách của HĐND tỉnh'

23 liên quan

'Huy động các nguồn lực để thực hiện giảm nghèo'

'Huy động các nguồn lực để thực hiện giảm nghèo'

23 liên quan

Thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số của quốc gia và các địa phương

Thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số của quốc gia và các địa phương

Ông Lâm Đình Thắng (SN 1981, quê quán Bạc Liêu), Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM, Giám đốc Sở Thông tin...

23 liên quan

Lấy quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, doanh nghiệp làm trọng tâm

Lấy quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, doanh nghiệp làm trọng tâm

Bà Nguyễn Thị Lệ (SN 1967, quê quán Củ Chi, TPHCM), Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND...

23 liên quan

Giữ môi trường sống an toàn, văn minh và bình an cho người dân

Giữ môi trường sống an toàn, văn minh và bình an cho người dân

Ông Nguyễn Đức Hiển (SN 1973, quê quán Hà Tĩnh), Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh,...

23 liên quan

Tập trung giải pháp phát triển nhanh các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao

Tập trung giải pháp phát triển nhanh các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao

Bà Phan Thị Thắng (SN 1976, quê quán Long An), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó...

23 liên quan

Tích cực quảng bá các hoạt động xã hội, thúc đẩy các chương trình an sinh xã hội

Tích cực quảng bá các hoạt động xã hội, thúc đẩy các chương trình an sinh xã hội

Ông Cao Anh Minh (SN 1968, quê quán Tây Ninh), Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền...

23 liên quan