Bảo đảm an toàn cho khách du lịch

Bảo đảm an toàn cho khách du lịch

Sở Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi các đơn vị vận tải trên địa bàn yêu cầu triển khai Chỉ thị số 10...

6 liên quan

Bộ GTVT yêu cầu bảo đảm an toàn cho khách du lịch khi tham gia giao thông

Bộ GTVT yêu cầu bảo đảm an toàn cho khách du lịch khi tham gia giao thông

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục quản lý chuyên ngành triển...

6 liên quan

An toàn cho hoạt động du lịch

An toàn cho hoạt động du lịch

Ngày 17/5, Bộ GTVT có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN, các cục quản lý chuyên ngành triển khai Chỉ thị...

6 liên quan

Liên thông toàn bộ dữ liệu giám sát hành trình từ camera trên xe khách

Liên thông toàn bộ dữ liệu giám sát hành trình từ camera trên xe khách

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt...

6 liên quan

Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, đảm bản an toàn cho khách du lịch khi tham gia giao thông

Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, đảm bản an toàn cho khách du lịch khi tham gia giao thông

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục quản lý chuyên ngành triển khai Chỉ thị...

6 liên quan

Lưu trữ hình ảnh camera, đảm bảo an toàn cho khách du lịch

Lưu trữ hình ảnh camera, đảm bảo an toàn cho khách du lịch

Tổng cục Đường bộ VN cần chỉ đạo liên thông toàn bộ dữ liệu GSHT, lưu trữ hình ảnh từ camera trên xe để đảm...

6 liên quan