Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn hơn 5.300 tỷ đồng

19 liên quan

Số dư Quỹ BOG xăng dầu còn 5.340,068 tỷ đồng

Số dư Quỹ BOG xăng dầu còn 5.340,068 tỷ đồng

Chiều 18/5, Bộ Tài chính công bố thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ...

19 liên quan

Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn bao tiền?

Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn bao tiền?

Hôm nay (18/5), thực hiện nguyên tắc minh bạch theo quy định, Bộ Tài chính đã công khai thông tin về quỹ...

19 liên quan

Công khai thông tin quỹ BOG quý I/2021

Công khai thông tin quỹ BOG quý I/2021

Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) đến hết quý I/2021 (ngày 31/3/2021) là hơn...

19 liên quan

Mỗi ngày chi gần 44 tỷ đồng từ Quỹ để bình ổn giá xăng dầu

Mỗi ngày chi gần 44 tỷ đồng từ Quỹ để bình ổn giá xăng dầu

Mỗi ngày chi gần 44 tỷ đồng từ Quỹ để bình ổn giá xăng dầu, có 9/34 đầu mối kinh doanh xăng dầu đang âm Quỹ...

19 liên quan

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn hơn 5.340 tỷ đồng

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn hơn 5.340 tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, số dư Quỹ bình ổn giá xăng, dầu (BOG) đến hết Quý I/2021 (tính hết ngày 31/3/2021) là...

19 liên quan

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn hơn 5.340 tỷ đồng

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn hơn 5.340 tỷ đồng

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định...

19 liên quan

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn hơn 5.340 tỷ đồng

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn hơn 5.340 tỷ đồng

Theo thông tin được Bộ Tài chính công bố chiều nay ngày 18/5, tính đến hết quý I2021, Quỹ Bình ổn giá xăng...

19 liên quan

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn hơn 5.300 tỷ đồng

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn hơn 5.300 tỷ đồng

Ngày 18/5, Bộ Tài chính cho biết, đến hết quý I/2021 (đến hết ngày 31/3/2021), Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn...

19 liên quan

Đến hết Quý I/2021, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu kết dư hơn 5.340 tỷ đồng

Đến hết Quý I/2021, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu kết dư hơn 5.340 tỷ đồng

Bộ Tài chính vừa công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình...

19 liên quan

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn hơn 5.340 tỷ đồng

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn hơn 5.340 tỷ đồng

Đến hết quý I-2021, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn 5.340,068 tỷ đồng. Thông tin trên được Bộ Tài chính công...

19 liên quan

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 5.340 tỷ đồng

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 5.340 tỷ đồng

Theo thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý...

19 liên quan

Số dư Quỹ bình ổn giá xăng, dầu Quý I/2021 trên 5.340 tỷ đồng

Số dư Quỹ bình ổn giá xăng, dầu Quý I/2021 trên 5.340 tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, số dư Quỹ bình ổn giá xăng, dầu (BOG) đến hết Quý I/2021 (tính hết ngày 31/3/2021) là...

19 liên quan