Đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giữ ổn định mức học phí

Đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giữ ổn định mức học phí

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Công văn số 1754/LĐTBXH-TCGDNN đề nghị các bộ, ngành, địa phương...

13 liên quan

Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19

Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thiện dự...

13 liên quan

Đề xuất gần 27.600 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động

Đề xuất gần 27.600 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa trình Chính phủ về việc ban hành Nghị quyết về các chính sách hỗ...

13 liên quan

Đề xuất thêm nhiều chính sách an sinh xã hội

Đề xuất thêm nhiều chính sách an sinh xã hội

Theo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính...

13 liên quan

24 cơ sở dữ liệu của lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội

24 cơ sở dữ liệu của lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục cơ sở dữ liệu ngành gồm 24 cơ sở dữ liệu thuộc chín...

13 liên quan

Đề xuất dành khoảng 945 tỷ đồng hỗ trợ người lao động nghỉ việc vì cách ly y tế

Đề xuất dành khoảng 945 tỷ đồng hỗ trợ người lao động nghỉ việc vì cách ly y tế

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, theo các quy định của pháp luật hiện hành, mức lương đối với...

13 liên quan

Phải nghĩ thật, nói thật, làm thật, có hiệu quả thật, người dân được thụ hưởng thật

Phải nghĩ thật, nói thật, làm thật, có hiệu quả thật, người dân được thụ hưởng thật

Kết luận buổi làm việc với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn...

13 liên quan