Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ chào đón tàu CSB 8021

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ chào đón tàu CSB 8021

Kể từ năm 2011, Hoa Kỳ đã hỗ trợ hơn 450 triệu USD cho các chương trình quốc phòng và an ninh tại Việt Nam.

33 liên quan

Mỹ chuyển giao tàu tuần duyên lớp Hamilton cho CSB Việt Nam

Mỹ chuyển giao tàu tuần duyên lớp Hamilton cho CSB Việt Nam

Chuẩn tướng Jennifer Short và Chuẩn tướng Alan Litster thuộc Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ...

33 liên quan

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Mỹ chào đón tàu cảnh sát biển Việt Nam

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Mỹ chào đón tàu cảnh sát biển Việt Nam

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Mỹ chào đón tàu CSB 8021 mà Mỹ chuyển cho Việt Nam khi tàu tuần...

33 liên quan

Tàu cảnh sát biển do Mỹ viện trợ Việt Nam đã đến Hawaii

Tàu cảnh sát biển do Mỹ viện trợ Việt Nam đã đến Hawaii

Tàu cảnh sát biển Việt Nam CSB 8021 tới Honolulu, Hawaii ngày 8/6. Đây là tàu do Mỹ chuyển giao cho cảnh...

33 liên quan

Tàu cảnh sát biển được Mỹ chuyển giao đang trên đường về Việt Nam

Tàu cảnh sát biển được Mỹ chuyển giao đang trên đường về Việt Nam

Tuần duyên Mỹ đã chính thức chuyển giao tàu CSB 8021, trước đây là tàu John Midgett, cho Việt Nam vào ngày...

33 liên quan

Hai tướng Mỹ thăm tàu cảnh sát biển chuyển giao cho Việt Nam

Hai tướng Mỹ thăm tàu cảnh sát biển chuyển giao cho Việt Nam

Chuẩn tướng Jennifer Short và Chuẩn tướng Alan Litster thuộc Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của...

33 liên quan

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Mỹ chào đón tàu cảnh sát biển Việt Nam

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Mỹ chào đón tàu cảnh sát biển Việt Nam

Ngày 8/6, tàu Cảnh sát biển Việt Nam CSB 8021 đã tới Honolulu, Hawaii trên hành trình về Việt Nam. Chuẩn...

33 liên quan

Tàu tuần tra Mỹ chuyển cho Việt Nam lên đường về nước

Tàu tuần tra Mỹ chuyển cho Việt Nam lên đường về nước

Tàu tuần duyên 3.000 tấn được Mỹ chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam rời thành phố Seattle ngày 1/6 để...

33 liên quan

Tàu cảnh sát biển 8021 rời Mỹ về Việt Nam

Tàu cảnh sát biển 8021 rời Mỹ về Việt Nam

Ngày 1/6, tàu CSB 8021 của Cảnh sát biển Việt Nam (CSB) rời TP Seattle, bang Washington, để bắt đầu hành...

33 liên quan

Tàu tuần duyên Mỹ chuyển giao cho Việt Nam bắt đầu hành trình về nước

Tàu tuần duyên Mỹ chuyển giao cho Việt Nam bắt đầu hành trình về nước

Đại sứ quán Mỹ cho biết, tàu CSB 8021 của Cảnh sát biển Việt Nam (CSB) đã rời Seattle, bang Washington ngày...

33 liên quan

Tàu cảnh sát biển do Mỹ viện trợ đang trên đường về Việt Nam

Tàu cảnh sát biển do Mỹ viện trợ đang trên đường về Việt Nam

Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội ngày 2/6 thông báo tàu Cảnh sát Biển số hiệu CSB 8021 đang trên đường từ Seattle,...

33 liên quan

Tàu cảnh sát biển 8021 lên đường về Việt Nam

Tàu cảnh sát biển 8021 lên đường về Việt Nam

Ngày 1/6, tàu CSB 8021 của Cảnh sát biển Việt Nam (CSB) đã rời Seattle, bang Washington, bắt đầu hành trình...

33 liên quan