Hết bị quấy nhiễu bởi tin nhắn khuyến mãi, kiếm tiền qua tin nhắn... người sử dụng di động lại đang bị quấy rối bởi các tin nhắn liên quan đến... tình dục.