Tàu hàng trung quốc đầu tiên vào ga London; Nhiệt độ thế giới năm 2016 nóng kỷ lục; Nữ vận động viên Iran làm nên lịch sử; Iraq giải phóng đông Mosul khỏi tay IS